Ανακοινώσεις - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Ανακοινώσεις

 
 

Υποβολή Αιτήσεων


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν άμεσα τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και υποψήφιοι, οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη το πτυχίο τους αλλά θεωρούν ότι θα το έχουν αποκτήσει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή στο Πρόγραμμα, την οποία θα προμηθευθούν από το Γραφείο Εισδοχής Φοιτητών του Πανεπιστημίου Frederick.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από τα πιο κάτω στοιχεία:
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Αντίγραφο πτυχίου.
- Συνοπτικό υπόμνημα στο οποίο να παρουσιάζονται τα επαγγελματικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα και σχετικές εμπειρίες του υποψηφίου, καθώς επίσης και οι λόγοι για τους οποίους ενδιαφέρεται να συμμετέχει στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

 

Μείωση Διδάκτρων

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές οικονομικές συνθήκες και με κύριο κοινωνικό στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη, τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα, μειώνει τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Συγκεκριμένα, η χρέωση ανά Ευρωπαϊκή Πιστωτική Μονάδα (ECTS) μειώνεται σε 72.2 ευρώ, με αποτέλεσμα το μέγιστο συνολικό κόστος του προγράμματος να ανέρχεται στα 6,500 ευρώ. Το κόστος είναι δυνατό να μειωθεί περεταίρω σε συνδυασμό με τις υποτροφίες και τις διευκολύνσεις πληρωμής που μπορεί να εξασφαλίσει ένας φοιτητής του προγράμματος.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού