Πληροφορίες - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Πληροφορίες

Πρόγραμμα Σπουδών
 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη" ξεχωρίζει για τον καινοτόμο και πρωτότυπο χαρακτήρα του, αφού:

- αποτελεί το πρώτο στο είδος του Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
που προσφέρεται στην Κύπρο και αφορά κατά αποκλειστικότητα στην Εκπαίδευση, στο Περιβάλλον και στην Αειφόρο Ανάπτυξη, ως αυτόνομο επιστημονικό πεδίο.

- συνδυάζει τη θεωρία με την πράξη και την έρευνα
. Για αυτό και συνδέει τη μελέτη των σχετικών με το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη θεωριών, με επιτόπιες μελέτες, πρακτική εξάσκηση και πειραματική διερεύνηση μέσα σε:
Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Κυβερνητικές υπηρεσίες που ασχολούνται με το περιβάλλον,
Μη κυβερνητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις με δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον,
Μουσεία.

- είναι διεπιστημονικό
και το περιεχόμενο του βασίζεται στη σύνδεση:
Των περιβαλλοντικών επιστημών,
Των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών,
Της εκπαιδευτικής έρευνας,
Των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος στα πρώτα χρόνια εφαρμογής του θα είναι η Ελληνική. Μελλοντικά ενδεχομένως να αποφασιστεί η εφαρμογή του Προγράμματος και στην Αγγλική γλώσσα.

Διάρκεια Προγράμματος

Η διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη", είναι 18 μήνες για φοιτητές με πλήρη φοίτηση. Για φοιτητές με μερική απασχόληση, η διάρκεια των σπουδών διαφοροποιείται ανάλογα με τον αριθμό των μαθημάτων που παρακολουθούν κάθε χρόνο.

Κόστος Προγράμματος

Το Πανεπιστήμιο Frederick, λαμβάνοντας υπόψη τις σημερινές οικονομικές συνθήκες και με κύριο κοινωνικό στόχο να στηρίξει την ανάπτυξη, τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα, μειώνει τα δίδακτρα σε όλα τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Για περισσότερες πληροφορίες επισπευτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Το κόστος του Προγράμματος έχει καθοριστεί στα 100 Ευρώ ανά ECTS.

Είναι δυνατή η λήψη κρατικής χορηγίας, εφόσον ο υποψήφιος καλύπτει τα κριτήρια που καθορίζει το Τμήμα Χορηγιών του Υπουργείου Οικονομικών.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού