Μαθήματα - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Μαθήματα

Πρόγραμμα Σπουδών
 

Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος απαιτείται από τους φοιτητές η συμπλήρωση 90 ECTS*. Η συμπλήρωση των 90 ECTS μπορεί να γίνει με δύο διαφορετικούς τρόπους (Σχήμα Α και Σχήμα Β). Το Σχήμα Α απαιτεί την παρακολούθηση των έξι υποχρεωτικών μαθημάτων και δύο μαθημάτων επιλογής, καθώς και την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής. Το Σχήμα Β απαιτεί την παρακολούθηση των έξι υποχρεωτικών μαθημάτων και τεσσάρων μαθημάτων επιλογής. Οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα αρακολούθησης του Προγράμματος σε βάση πλήρους (τρία εξάμηνα) ή μερικής φοίτησης.

*ECTS=European Credit Transfer and Accumulation System

Σχήμα Α

Κατηγορίες Μαθημάτων

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

54

Μαθήματα επιλογής

18

Μεταπτυχιακή Διατριβή

18

ΣΥΝΟΛΟ

90

Υποχρεωτικά Μαθήματα

Νο.

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1.

ΕΠΑΑ501

Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη: Έννοιες και Ζητήματα

9

2.

ΕΠΑΑ502

Το Θεωρητικό Πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΠΑΑ)

9

3.

ΕΠΑΑ503

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη στο Σχολείο

9

4.

ΕΠΑΑ504

Έρευνα στο χώρο της ΕΠΑΑ

9

5.

ΕΠΑΑ505

Διδακτικές Μέθοδοι - Τεχνικές και Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις στην ΕΠΑΑ

9

6.

ΕΠΑΑ506

Η ΕΠΑΑ στη μη-τυπική Εκπαίδευση

9

Μαθήματα Επιλογής

Νο.

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

1.

ΕΠΑΑ507

Βιοποικιλότητα και Εκπαίδευση

9

2.

ΕΠΑΑ508

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

9

3.

ΕΠΑΑ510

Περιβαλλοντική Ηθική

9

4.

ΕΠΑΑ511

Η Χρήση των Νέων Τεχνολογιών στην ΕΠΑΑ

9

5.

ΕΠΑΑ512

Το Αειφόρο Σχολείο: Αρχές και Διαδικασίες Οργάνωσής του

9

6.

ΕΠΑΑ513

Περιβαλλοντική Πολιτική

9

7.

ΕΠΑΑ514

Περιβαλλοντική Επικοινωνία και ΜΜΕ

9

8.

ΕΠΑΑ516

Κατάρτιση και Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη σε Φορείς και Οργανισμούς

9

9.

ΕΠΑΑ551

Μεταπτυχιακή Διατριβή 1

9

10.

ΕΠΑΑ552

Μεταπτυχιακή Διατριβή 2

9

Σχήμα Β

Κατηγορίες Μαθημάτων

ECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

54

Μαθήματα επιλογής

36

ΣΥΝΟΛΟ

90

 

Σημείωση: Ένα μάθημα επιλογής προσφέρεται νοουμένου ότι αυτό επιλέγεται από τουλάχιστον 12 φοιτητές. Στις περιπτώσεις που δεν συμπληρώνεται ο αριθμός αυτός, τα επιλεγόμενα μαθήματα που θα προσφέρονται θα καθορίζονται από το Συντονιστή του Προγράμματος, μετά από διαβούλευσή του με τους φοιτητές.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού