Υποτροφίες - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Σπουδών
 

Σχέδιο Υποτροφιών για Φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick

Για τον ακαδημαϊκό κύκλο σπουδών (2019-2020) το Πανεπιστήμιο Frederick, προσφέρει για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη, μια υποτροφία 50% και δύο υποτροφίες 30% στο σύνολο των διδάκτρων. Οι υποψήφιοι μπορούν να διεκδικήσουν τις υποτροφίες αυτές (50% και 30 %) στη βάση ακαδημαϊκών και εισοδηματικών κριτηρίων.

Το πανεπιστήμιο προσφέρει επίσης σε όλα τα μέλη συγκεκριμένων φορέων και οργανισμών υποτροφίες που αφορούν σε έκπτωση 25% στο σύνολο των διδάκτρων. Για πληροφορίες για τις υποτροφίες προς φορείς και οργανισμούς επικοινωνήστε με το γραφείο σπουδών (info@frederick.ac.cy) ή τη συντονίστρια του προγράμματος Χρυσάνθη Κάτζη (pre.kch@frederick.ac.cy
).

Για κάθε είδος υποτροφίας που αιτείται ένας υποψήφιος πρέπει να συμπληρώνεται ξεχωριστά το ειδικό έντυπο
.

Εκπτώσεις στα δίδακτρα γίνονται επίσης και με βάση το βαθμό πτυχίου και την επίδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού