Υποτροφίες - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Υποτροφίες

Πρόγραμμα Σπουδών
 

Σχέδιο Υποτροφιών για Φοιτητές των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick

Πολιτική του Πανεπιστημίου Frederick είναι να επιβραβεύει φοιτητές με βάση κριτήρια ακαδημαϊκής αριστείας. Δικαιούχοι υποτροφίας είναι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα που επέλεξαν το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο εξασφαλίζοντας μέση βαθμολογία από
9 και άνω.

Διευκρινίζεται ότι οι εκπτώσεις στα δίδακτρα των φοιτητών θα αφορούν μαθήματα ίσης βαρύτητας (ίσου συνολικού αριθμού ECTS) με τη βαρύτητα των μαθημάτων που είχαν επιλέξει το προηγούμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής που είχε επιλέξει 3 μαθήματα στο προηγούμενο εξάμηνο, στα οποία είχε εξασφαλίσει μέση επίδοση
9.30, δικαιούται έκπτωση ίση με το 10% των διδάκτρων τριών μαθημάτων του επόμενου εξαμήνου (ανεξάρτητα από το εάν αυτός έχει επιλέξει μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων). Επίσης, το δικαίωμα για υποτροφία δε μεταφέρεται σε μεταγενέστερα του επόμενου εξαμήνου.

Διευκρινίζεται επίσης ότι οι εκπτώσεις στα δίδακτρα που βασίζονται στην επίδοση των φοιτητών δεν καταβάλλονται σε μετρητά, αλλά αφαιρούνται από τα δίδακτρα του επόμενου εξαμήνου. Ως εκ τούτου, φοιτητές που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους δεν μπορούν να διεκδικήσουν έκπτωση για την επίδοση στο τελευταίο εξάμηνο της φοίτησής τους.

Επίδοση (Βαθμολογία CGPA)

Υποτροφία (% των διδάκτρων που απαλλάσσεται ο φοιτητής)

9,75 - 10,00

25

9,00 - 9,74

10

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού