Συνεργασίες - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Συνεργασίες

Πρόγραμμα Σπουδών
 


Για την επιτυχή υλοποίηση του Προγράμματος, το Πανεπιστήμιο Frederick έχει εξασφαλίσει τη συνεργασία φορέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες και μη κυβερνητικούς οργανισμούς που στηρίζουν την υλοποίηση του Προγράμματος. Συγκεκριμένα οι φορείς και οι οργανισμοί με τους οποίους το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι:  

- Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
- Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
1. Δίκτυο Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

- Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
 
1. Τμήμα Δασών
- (Φυτώριο και Πάρκο Αθαλάσσας, Βοτανικοί Κήποι)
2. Τμήμα Περιβάλλοντος

3. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών


- Μουσείο Νερού


- Μουσείο Θάλασσας

- Μη-κυβερνητικός Οργανισμός Ακτή


- Περιβαλλοντικός Οργανισμός Green-Dot   

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού