Χρυσάνθη Κάτζη - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Χρυσάνθη Κάτζη

 

Χρυσάνθη Κάτζη


Η Χρυσάνθη Κάτζη - Μπελτράν, είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Frederick. Είχε προσληφθεί το 2007 στο Frederick Institute of Technology. Τη διετία 2003-2005 εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης στην Ελβετία και συνεργάστηκε με την Ερευνητική Ομάδα μάθησης στης Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες του Πανεπιστημίου Κύπρου για την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος ΒΙΟΠΑΙΔΕΙΑ το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας. Το πρόγραμμα διερευνούσε την βιοποικιλότητα ως έννοια και αξία στην αρχική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της δημοτικής εκπαίδευσης με τη συμμετοχή δικτύου πανεπιστημίων από την Κύπρο, Ελβετία, Αγγλία και Γερμανία. Το διάστημα 1996-2003 είχε εργαστεί στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στο χώρο της ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης σε θέματα σχετικά με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Είναι αριστούχος απόφοιτος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου (1993), κάτοχος BΕd από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (άριστα), MSc Διδακτική Φυσικών Επιστημών και PhD στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο Warwick στην Αγγλία. Στη διδακτορική της διατριβή ασχολήθηκε με την αξιολόγηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με εφαρμογή στο σύνολο της σχολικής μονάδας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη στα πλαίσια της τυπικής εκπαίδευσης με έμφαση στις πρακτικές εφαρμογές στο σχολικό χώρο και την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η Δρ. Κάτζη έχει συμμετέχει και παρουσιάσει ερευνητικό έργο της σε αριθμό διεθνών συνεδρίων. Έρευνα της έχει δημοσιευθεί σε πρακτικά συνεδρίων, κεφάλαια βιβλίων και επιστημονικά περιοδικά. Είναι μέλος των British Ecological Society, AERA and MEdies.

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού