Αρετή Παναούρα - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Αρετή Παναούρα

 

Αρετή Παναούρα


Η Αρετή Παναούρα είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Μαθηματικής Παιδείας στο Πανεπιστήμιο Frederick. Έχει προσληφθεί το 2005 στο Frederick Institute of Technology. Κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών της σπουδών είχε εργαστεί στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου (1998-2005) ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό. Σε αυτό το πλαίσιο δίδασκε, παρακολουθούσε φοιτητές στη Σχολική Εμπειρία και συμμετείχε στην ανάπτυξη και διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων. Απέκτησε το διδακτορικό της τίτλο το 2004 από το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι μέλος σε διάφορες επαγγελματικές και επιστημονικές ομάδες όπως NCTM (National Council for the Teacher of Mathematics), EARLI European Association for Research in Learning and Instruction, PME (International Group for the Psychology of Mathematics Education) και National Coordinator of IOWME (International Organization of women in Mathematics Education). Ήταν μέχρι στιγμής μέλος σε αρκετές ερευνητικές ομάδες προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ίδρυμα Λεβέντη. Είναι μέλος σε εκδοτικές επιτροπές επιστημονικών περιοδικών, έχει δημοσιεύσει δεκάδες εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε δεκάδες επιστημονικά συνέδρια. Τα κύρια της ερευνητικά ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη της γνωστικής και μεταγνωστικής ικανότητας των μαθητών, στην ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων στα μαθηματικά, στη χρήση των αναπαραστάσεων για την κατανόηση και οικοδόμηση διαφόρων μαθηματικών εννοιών και στην ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων (έλεγχος εγκυρότητας και ανάπτυξη δομικών και αναπτυξιακών μοντέλων).

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού