Κυριάκος Χαραλάμπους - Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Κυριάκος Χαραλάμπους

 

Κυριάκος Χαραλάμπους

Ο Κυριάκος Χαραλάμπους κατέχει πτυχίο δασκάλου. Έχει τύχει επίσης μετεκπαίδευσης σε θέματα Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (MEd ICT in Education) και εκπαιδευτικής έρευνας (Posthgraduate Diploma in Research Methods). Παράλληλα από τον Ιούλιο του 2001 είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου σε θέματα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση. Εργάστηκε για κάποια χρόνια σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης και στη συνέχεια ως Επαρχιακός Σύμβουλος Πληροφορικής Δημοτικής Εκπαίδευσης. Από το 2001 εργάζεται ως δάσκαλος Πληροφορικής στη Σχολή Τυφλών. Παράλληλα, την ίδια χρονική περίοδο εργοδοτήθηκε ως καθηγητής στον Κλάδο Προδημοτικής και Κατώτερης Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Frederick Institute of Technology, διδάσκοντας μαθήματα, τα οποία είχαν ως θέμα τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Από το Δεκέμβριο του 2007 έχει εκλεγεί επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Frederick. Ο Κυριάκος Χαραλάμπους έχει εκπονήσει και συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών ερευνών και είναι ο συγγραφέας σημαντικού αριθμού άρθρων, τα οποία έχουν δημοσιευθεί τόσο σε επιστημονικά περιοδικά όσο και στα πρακτικά εκπαιδευτικών συνεδρίων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στα αποτελεσματικά μοντέλα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική διοίκηση, στην ανάπτυξη και αξιολόγηση αποτελεσματικών προπτυχιακών προγραμμάτων και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων σε θέματα ΤΠΕ στην εκπαίδευση, στις εφαρμογές των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ατόμων με προβλήματα όρασης και στην αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών πλατφόρμων μάθησης.

 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού