Δραστηριότητες

Εδώ μπορείτε να βρείτε δραστηριότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό και από τον μαθητή.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ:

Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ως αφόρμηση για τη διδασκαλία του προβλήματος της απερήμωσης, ως μέσο ενίσχυσης της διδασκαλίας σας και ενεργοποίησης των μαθητών σας ώστε να αναλάβουν δράση, αλλά και ως μέσο αξιολόγησης της επίτευξης των στόχων που θέσατε.

 

ΜΑΘΗΤΕΣ:

Μπορείτε να ασχοληθείτε με τις δραστηριότητες αυτές για να ελέγξετε αν κατανοήσατε όλα όσα διδαχθήκατε ή μελετήσατε από μόνοι σας, καθώς και για να αναπτύξετε οι ίδιοι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γύρω σας, για το σοβαρό πρόβλημα της απερήμωσης που απειλεί την Κύπρο.