Βιβλία

Ζαχαρίου, Α., Καδής, Κ. & Νικολάου, Α., (2011). Θέματα Αειφόρου Ανάπτυξης στην Εκπαίδευση. Λευκωσία: Εκδόσεις Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

 

G. Tyler Miller JR. (1999). Βιώνοντας στο Περιβάλλον I, Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών. Εκδόσεις ΙΩΝ.

Περιβαλλοντικό Κοινοτικό Κεκτημένο: Μια κριτική προσέγγιση (2006). Έκδοση Μονάδας Περιβαλλοντικών Μελετών Κέντρου Ερευνών – Intercollege σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών & Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου. Λευκωσία: Theopress Ltd.

Ιστοσελίδες/ Ηλεκτρονικές πηγές

http://www.env-edu.gr/Default.aspx


http://www.moa.gov.cy/moa/agriculture.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument


http://theopemptou.com/portal/


http://www.e-yliko.gr/htmls/perivallon/kallisto_files_/edafos.pdf

http://library.certh.gr/libfiles/PDF/EL-PAPYR-4007-PAGKOSMIA-by-TEE-in-TEE-ISS-2492-PP-14-17-Y-16-06-2008.pdf


http://www.kcl.ac.uk/projects/desertlinks/downloads/deliverables/Deliverable%201.2b_gr.pdf

 

http://unddd.unccd.int/

 

http://www.unccd.int/main.php

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2005/10/051031125638.htm

 

http://www.fao.org/desertification/default.asp?lang=en

 

http://www.envisecurity.com/content.php?id=14

 

http://www.moa.gov.cy/moa/ms/ms.nsf/DMLcyclimate_gr/DMLcyclimate_gr?OpenDocument

 

http://www.moa.gov.cy/moa/fd/fd.nsf/DMLindex_gr/DMLindex_gr?OpenDocument

 

http://www.unccd.int/publicinfo/june17/2011/menu.php?newch=l12#KwonByongHyon