Σκοπός Δημιουργίας


Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της ερημοποίησης, τις αιτίες και τις πολυδιάστατες συνέπειες στην Κύπρο (πολιτικές, οικονομικές, οικολογικές , κοινωνικές και πολιτιστικές), καθώς και τους τρόπους αντιμετώπισης της, για τη διασφάλιση ενός αειφόρου περιβάλλοντος.