Εισαγωγή


Παρακολουθείστε το παρακάτω βίντεο με προσοχή.

Το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε παρουσιάζει τα αίτια και τις συνέπειες της ερημοποίησης. Όπως παρουσιάζεται, η ερημοποίηση είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο ευθύνεται για την υποβάθμιση του 1/3 της γονιμότητας του εδάφους και επηρεάζει σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους. Προτού αναλύσουμε το φαινόμενο της ερημοποίησης, είναι απαραίτητο να αναφερθούμε στο έδαφος, αφού η ερημοποίηση αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μορφές εδαφικής υποβάθμισης.