Η φτώχια στον κόσμο
 
Γενικά ΣτοιχείαΘεωρίαΟπτικοακουστικό  ΔραστηριότητεςΑξιολόγησηΠαιχνίδιαΣυνδέσεις
Στόχοι Εφαρμογής

Απαιτήσεις Εφαρμογής

Περιήγηση στη σελίδαΑπαιτήσεις Εφαρμογής

Μεγάλο μέρος της εφαρμογής απαιτεί τη χρήση διαδικτύου. Για να λειτουργήσει, επομένως, πλήρως η εφαρμογή απαιτείται να υπάρχει  σύνδεση στο διαδίκτυο. Καλό θα ήταν, αν η εφαρμογή χρησιμοποιηθεί απευθείας στους  μαθητές κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας είτε αυτό να γίνει με σύνδεση του υπολογιστή με βιντεοπροβολέα, είτε σε εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπου οι μαθητές είτε ατομικά, αν είναι εφικτό, είτε σε μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων να μπορούν να εργάζονται από μόνοι τους απευθείας στον Η/Υ.

Πολλές από τις δραστηριότητες της εφαρμογής περιλαμβάνουν έντυπο υλικό το οποίο μπορεί να τυπωθεί και να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Για να μπορέσει το υλικό αυτό να καταστεί χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό αλλά και για τα ίδια τα παιδιά θα πρέπει να υπάρχει συνδεδεμένος εκτυπωτής.

Τέλος, με δεδομένο ότι η εφαρμογή είναι πολυμεσική και προκειμένου το σύνολο των εφαρμογών να λειτουργεί απρόσκοπτα, θα πρέπει ο υπολογιστής που θα τρέξει την εφαρμογή να έχει εγκατεστημένα τα πιο κάτω λογισμικά προγράμματα.

Αν δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας κάποιο από αυτά τα λογισμικά  μπορείτε να ενεργοποιήσετε τους παραπάνω συνδέσμους για να το εγκαταστήσετε. Η διαδικασία είναι συνήθως απλή και γρήγορη.