Η φτώχια στον κόσμο
 
Γενικά ΣτοιχείαΘεωρίαΟπτικοακουστικό  ΔραστηριότητεςΑξιολόγησηΠαιχνίδιαΣυνδέσεις
Στόχοι Εφαρμογής

Απαιτήσεις Εφαρμογής

Περιήγηση στη σελίδαΠεριήγηση στη Σελίδα

Η ιστοσελίδα αυτή είναι αρκετά απλή σε δομή με σκοπό να εξυπηρετήσει την εύκολη χρήση της από τον εκπαιδευτικό αλλά και τους μαθητές.

Η πολυμεσική εφαρμογή "Η φτώχια στον κόσμο" χωρίζεται σε επτά βασικές ενότητες οι οποίες και αναγράφονται στον οριζόντιο άξονα της σελίδας. Κάθε μια από τις επτά ενότητες, χωρίζεται σε επιμέρους σχετικές υποενότητες οι οποίες και αναγράφονται στον κάθετα άξονα της σελίδας. Πιο κάτω γίνεται αναλυτική παρουσίαση του περιεχομένου των επτά βασικών ενοτήτων.

Ενότητα 1: Γενικά Στοιχεία
Αναφέρεται η θεματική της πολυμεσικής εφαρμογής, η ομάδα στην οποία απευθύνεται και ο γενικός σκοπός της όλης προσπάθειας. 

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες Υποενότητες

Στόχοι Εφαρμογής
Αναφέρονται οι στόχοι της εφαρμογής, όπως αυτοί καθορίζονται με βάση τους πέντε στόχους της ΠΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη .
Απαιτήσεις Εφαρμογής
Αναφέρονται τα απαραίτητα λογισμικά που απαιτεί η εφαρμογή για να τρέξει πλήρως.
Δίνεται επίσης στο χρήστη η δυνατότητα σύνδεσης με τις κατάλληλες ιστοσελίδες ώστε να τα εγκαταστήσει.
Περιήγηση στη Σελίδα
Οδηγεί στην παρούσα οθόνη.
Ενότητα 2: Θεωρία
Παρέχεται η δυνατότητα για περισσότερη ενημέρωση για το ζήτημα της φτώχιας μέσα από διάφορες πτυχές. Εκπαιδευτικός και μαθητές μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, ερευνητικά στοιχεία και να πάρουν συγκεκριμένες απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματά τους.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες Υποενότητες

Τι είναι φτώχια
Αιτίες φτώχιας
Συνέπειες φτώχιας
Παιδική φτώχια
Πυραμίδα αναγκών
Στόχοι Χιλιετίας
Φτώχια και διατροφή
Παραγκουπόλεις
Παρουσιάσεις

Ενότητα 3: Οπτικοακουστικό
Το επιλεγμένο οπτικοακουστικό υλικό, όπου κρίθηκε αναγκαίο, έτυχε ειδικής επεξεργασίας και τροποποιήθηκε ώστε να είναι απαλλαγμένο από ακατάλληλες εικόνες, ακατάλληλο λεξιλόγιο και δύσκολη ορολογία. Συνεπώς είναι έτοιμο προς χρήση από τον εκπαιδευτικό, αλλά και τους ίδιους τους μαθητές ώστε να εξυπηρετήσει τους σκοπούς και τους στόχους του μαθήματος αλλά και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ευρύτερα.

Περιλαμβάνει τις ακόλουθες Υποενότητες


Άρθρα
Φωτογραφίες
Γελοιογραφίες
Αφίσες
Αποφθέγματα
Παραμύθια
Βίντεο
Στίχοι τραγουδιών
Ενότητα 4: Δραστηριότητες
Το σημαντικότερο ίσως τμήμα της εφαρμογής. Μέσα  από ποικίλες δραστηριότητες που στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε παιδαγωγικές μεθόδους που προωθούν και στηρίζουν την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, οι μαθητές καλούνται με ενεργητικό τρόπο να ασχοληθούν με το πρόβλημα της φτώχιας και τις διάφορες πτυχές του, ώστε οι στόχοι του προγράμματος να επιτευχθούν στο σύνολό τους.
Παράλληλα, δίνονται αναλυτικά σχέδια διδασκαλίας που αφορούν συγκεκριμένους στόχους του υπό εξέταση ζητήματος.
Ενότητα 5: Αξιολόγηση
Σύντομες και σχετικά απλές δοκιμασίες, ελέγχει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν με τη χρήση της συγκεκριμένης πολυμεσικής εφαρμογής κατά τη διδασκαλία της ΠΕ/ΕΕΑ. Αφορούν τους τομείς της Ευαισθητοποίησης και της Γνώσης.
Ενότητα 6: Παιχνίδια
Περιλαμβάνει μια ποικιλία από παιχνίδια Εικονικής Πραγματικότητας που αφορούν διαφορετικές πτυχές του προβλήματος της φτώχιας.
Τα παιχνίδια μπορούν να παιχθούν είτε ατομικά είτε ομαδικά.
Ενότητα 7: Συνδέσεις
Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους με ιστότοπους που αφορούν παγκόσμιους φορείς που σχετίζονται με την καταπολέμηση της Φτώχιας, αλλά και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Εθελοντικές Οργανώσεις, ιστότοπους κοινωνικού προβληματισμού και παιδαγωγικού περιεχομένου.