Η φτώχια στον κόσμο
 
Γενικά ΣτοιχείαΘεωρίαΟπτικοακουστικό  ΔραστηριότητεςΑξιολόγησηΠαιχνίδιαΣυνδέσεις
Τι είναι φτώχια

Αιτίες φτώχιας

Συνέπειες φτώχιας

Παιδική φτώχια

Πυραμίδα αναγκών

Στόχοι Χιλιετίας

Φτώχια και διατροφή

Παραγκουπόλεις

Παρουσιάσεις

Τα αίτια της φτώχιας στον κόσμο σήμερα

Κατά κύριο λόγο η αιτία της φτώχιας είναι η αδυναμία δημιουργίας εισοδήματος για πολλούς λόγους.

Μια από τις βασικότερες αιτίες τις φτώχιας είναι η κοινωνική διαστρωμάτωση, η οποία είναι χαρακτηριστικό της κοινωνίας και δεν υποδηλώνει μόνο διαφορές μεταξύ των ατόμων. Η άνιση κατανομή των πλουτοπαραγωγικών πηγών του εισοδήματος και των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ των ατόμων και των κρατών είναι πηγές της φτώχιας.

 Ακόμα, αιτίες φτώχιας είναι ο πόλεμος, οι φυσικές καταστροφές και οι αλλαγές της τεχνολογίας που προκαλούν ευρύ φάσμα ανεργίας, καθώς οι μηχανές αντικαθιστούν όλο και περισσότερα εργατικά χέρια. Άλλες αιτίες είναι η προκατάληψη, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες.

Επιδείνωση της φτώχιας στο επίπεδο του κοινωνικού συνόλου προκαλούν και τα φαινόμενα φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Τα δύο αυτά φαινόμενα από τη μια αυξάνουν το ατομικό εισόδημα αυτών που εμπλέκονται, αλλά από την άλλη συμβάλλουν στην απώλεια σημαντικών εσόδων του κράτους, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την καταπολέμηση της ανεργίας κ.τ.λ.

Επειδή ένα χαρακτηριστικό της φτώχιας είναι η αναπαραγωγή της από γενιά σε γενιά μέσο των περιουσιακών στοιχείων, με τα οποία κληρονομούνται συνήθως τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, η φτώχια διαιωνίζει τις κοινωνικές ανισότητες. Η φτώχια δεν εξαρτάται μόνο από το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, αλλά και από τα ατομικά χαρακτηριστικά του καθενός ή ακόμα και από διάφορα απρόοπτα συμβάντα της ζωής.

Επίσης η άνιση κατανομή του εισοδήματος, η έλλειψη τεχνολογικών μέσων, οι πολιτιστικές παραδόσεις και οι προκαταλήψεις μπορούν να οδηγήσουν στη φτώχια. Ακόμη η φτώχια οφείλεται σε διεφθαρμένα πολιτικά καθεστώτα, στην μεγάλη ύπαρξη παραοικονομίας και στον υπερκαταναλωτισμό.

Επομένως τα αίτια της φτώχιας μπορούν να είναι:

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ   ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ  ΠΟΛΙΤΙΚΑ

 Οι κυριότερες αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν στη φτώχια είναι οι πιο κάτω:

v  Η απουσία επαρκών υποδομών και η έλλειψη ευκαιριών

v  Η κυβερνητική διαφθορά

v  Η κακή λειτουργία του κράτους ή η απουσία της δημοκρατίας 

v  Η έλλειψη κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης

v  Η εγκληματικότητα

v  Οι φυσικές καταστροφές  

v  Φυσικοί παράγοντες όπως το κλίμα και οι φυσικοί πόροι

v  Ιστορικοί παράγοντες όπως ο ιμπεριαλισμός και η αποικιοκρατία

v  Ο υπερπληθυσμός

v  Ο πόλεμος  - Οι εμφύλιες διαμάχες και συγκρούσεις

v  Η έλλειψη εκπαίδευσης και κοινωνικών δεξιοτήτων

v  Η εκμετάλλευση των φτωχών από τους πλούσιους

v  Η υπερκατανάλωση και οι διατροφικές επιλογές του Δυτικού κόσμου

v  Πολιτιστικοί παράγοντες: η φτώχια κάποτε σχετίζεται με πρότυπα ζωής επίκτητα ή κληρονομικά

v  Ατομικές πεποιθήσεις και επιλογές

v  Αρρώστια και συγκεκριμένα οι "ασθένειες της φτώχιας"

      AIDS - Ελονοσία - Φυματίωση - Μηνιγγίτιδα

v  Οι κοινωνικές διακρίσεις κάθε είδους (φύλο, ηλικία, καταγωγή, χρώμα του δέρματος)

v  Η κερδοσκοπία στα βασικά αγαθά

v  Η ανεπαρκής ζήτηση για εργασία, η μακροχρόνια ανεργία, η ανεργία των νέων