Διατήρηση Φυτικής Βιοποικιλότητας στην Ουδέτερη Ζώνη


Μετάβαση στο περιεχόμενο

Cyprus

Η Κύπρος είναι μεταξύ των χωρών με τη μεγαλύτερη φυτική ποικιλότητα στην Ευρώπη. Ένα σύνολο 2000 φυτικών taxa έχουν αναγνωριστεί στο νησί (145 από αυτά είναι ενδημικά - δεν υπάρχουν δηλαδή πουθενά αλλού στον κόσμο. Αρκετά φυτικά είδη της Κύπρου και ειδικά πολλά από τα ενδημικά έχουν εξαιρετικά τοπική παρουσία και μικρό μέγεθος πληθυσμού. Πολλά από αυτά τα φυτά κινδυνεύουν, κυρίως λόγω των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.

Στρατηγικές διατήρησης με στόχο τα ενδημικά, σπάνια και απειλούμενα φυτά του νησιού έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων. Καμία από αυτές τις στρατηγικές δεν επικεντρώνεται σε φυτά που απαντώνται στην ουδέτερη ζώνη, μια περιοχή με σημαντική φυτική ποικιλότητα. Επιπρόσθετα, σπάνια ζητήθηκε η γνώμη ή η συμμετοχή των κοινοτήτων που βρίσκονται μέσα ή κοντά στην ουδέτερη ζώνη για τη διαχείριση του τοπικού περιβάλλοντος.


Το πρόγραμμα έχει περιληφθεί στην έκδοση UNDG MDG Good Practices (2010) του United Nations' Development Group, και περιγράφεται στο Chapter 4: MDG-7 ENVIRONMENTAL SUSTAINABILITY (σελ. 51-52).

ΕΙΣΑΓΩΓΗ | ΦΥΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΑΠΟΘΕΜΑΤΑ | ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ | ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΕΙΚΟΝΕΣ | UNDP-ACT | ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | Πλάνο του δικτυακού τόπου


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού