Plant Diversity Conservation in the Buffer Zone


Go to content

Main menu:


BITKI MIKRO REZERVLERININ

PMR in Crete

Endemik, nadir ve tehlikedeki türlerin korumasına yönelik uluslararası kabul edilen bir yaklaşıma, Bitki Mikro Rezervlerinin (BMR) oluşturulmasıdır.

Diğer Akdeniz ülkelerinde başarılı bir şekilde oluşturulan BMR konsepti, bitki zenginliği, endemism ve nadirlik değerlerine bağlı olarak, küçük karasal alanların (genellikle 5 hektara kadar) gözlenmesini ve korunmasını önermektedir. Emilio Laguna'ya göre, mikro reserve yaklaşımını öneren bilim adamı, Kıbrıs farklı doğal koşullarının ve çok sayıdaki botanik mikro-endemiklerinin bulunması nedeniyle, mikro rezerv ağlarının oluşturularak bitki populasyonlarının korunması için ideal bir alan olarak örnek teşkil edecektir.

Bu proje, ara bölgede bulunan Kıbrıs'ın en nadir ve tehlike altındaki türlerinin, mikro rezerv yaklaşımının uygulanması ile, korunması üzerinde yoğunlaşmıştır. Bitki mikro rezervlerinin oluşturulması, hedef türlerin ve habitatlarının, multidisipliner bir yaklaşım olan in situ ve
ex situ koruma faaliyetlerinin yürütülmesi ile daha etkili bir şekilde korunmasını sağlayacaktır. Büyük oranda kabul gördüğü üzere, koruma çalışmaları yerel kişilerin katılımı sağlandığı taktirde daha sürdürülebilir olmaktadır, bu nedenle de proje bölgesel ve marjinal toplulukların koruma işlemine katılımının sağlanması için önlemeler içermektedir.

Proje, Kıbrıs'ın çok önemli endemik bitkilerinin korunmasına yönelik oluşturulacak BMR alanları ağı için bir pilot çalışma olarak tanımlanabilir.

The Top 50 Mediterranean Island Plants

ANA SAYFA | BITKI MIKRO REZERVLERININ | THE PROJECT | THE PARTNERS | RESIMLER | UNDP-ACT | FAYDALI LINKLER | Site Map


Back to content | Back to main menu