Plant Diversity Conservation in the Buffer Zone


Go to content

Main menu:


FIT

THE PARTNERS


Frederick Teknoloji Enstitüsü (FIT), Kıbrısta kendi konusunda öncü bir enstitüdür. FİT özellikle mühendislik çevre ve uygulamalı bilim dalları alanında çalışmalarda bulunan bir kurum olma özelliği taşımaktadır Doğayı koruma ünitesi, FIT'in çevre bilimleri alanındaki diğer çalışmalarının güçlendirmek amacı ile 2005 yılında kurulmuştur. FIT altında kurulan
Doğa Koruma Ünitesi (NCU), biyolojik çeşitliliğin korunması doğal kaynakların yönetimi ve çevre eğitimi konularında uzmanlaşmıştır. Çalışmalarının ilk 15 ayında Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve Kıbrıs araştırma destekleme fonundan eğitim projeleri için kaynak bulan kurum diğer iki toplumlu iki projeye de başarıyla katılmıştır.

Araştırma projelerine katılım sayesinde ünite özellikle bitki çeşitliliğinin korunmasına yönelik, yeni araştırma girişimleri yapılmasına destek verecek çağdaş araştırma ekipmanları elde etmiştir. Bu altyapı sunulan projenin yürütülmesi sırasında da kullanılacaktır.

Bu projede yer alan diğer ortaklar, iki toplumlu projelerde oldukça deneyimli Yer, Deniz, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Enstitüsü ve AKTI Proje ve Araştırma Merkezi'dir.

_________________________________________________


Frederik Teknoloji Enstitüsünde (FIT) çalışan bilim adamları:

  • Dr Costas Kadis, Doğa koruma ünitesinin başındaki Kadis'in biyoloji alanında endemik, az bulunan ve Kıbrıs'ta tehdit altındaki bitkiler ve önemli ekim alanlarının yönetiminde uzmanlığı bulunmaktadır. Doktora tezi sırasında Dr Kadis, Kıbrısın birçok tehlike altındaki bitkisinin üreme biyolojisini çalışmıştır. Ayrıca, Yünanistan ve Kıbrısta habitat çeşitlerinin, flora ve faunanın araştırılması, tanımlanması, değerlendirilmesi ve haritalanmasını da kapsayan Life projeleri dahil birçok biyolojik çeşitliliğin korunması projesinde aktif olarak görev almıştır. IUCN' nin Akdeniz adaları bitki uzmanlığı grubu ve türlerin yaşatılması komisyonu üyesidir. Kadis, aynı zamanda çevre, doğal kaynaklar ve tarım bakanlığına bağlı Kıbrıs doğayı koruma bilimsel komitesi uzmanıdır. Doğa Koruma Birimi tarafından yürütülen birçok projeyi koordine etmiştir. Dr Kadis, Kıbrıs Araştırma Destekleme Fonunun Genel Direktör Vekilliğini yaptığı yıllarda araştırma projelerini koordine etme becerisini kazanmıştır.


  • Constantinos Kounnamas lisans derecesini Atina Üniversitesinde Biyoloji Bölümünde tamamlamıştır. Master eğitimini ise İngilterede Glamoran Üniversitesinde, Çevre Koruma Yönetimi konusunda tamamlamıştır. GIS ve çevre koruma konularında deneyimlidir.FIT Doğa Koruma Birimine üyedir. Ayrıca diğer iki toplumlu projelere katılmışlığı vardır.


  • Lefkios Sergides Biyoloji lisans eğitimini Yunanistanda Patras Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra yükseklisans eğitimi için Lancaster Universitesine gitti (2004-2006). Farklılıklarla Çevre Bilimi konusunda yüksek lisans derecesini kazandı.Yüksek lisans tezi, hedef türlerden biri olan Endemik Kıbrıs orkides Ophrys kotschyi üzerineydi. Tez konusu, "Endemik Kıbrıs Orkidesi Ophrys kotschyi" nin İzlenmesi, Yönetimi ve in situ korunmasıydı.


  • Savvas Zotos Atina Üniversitesi Biyoloji Bölümünden mezun olmuştur. Atina Üniversitesi Zooloji Müzesi tarafından yönlendirilen araştırma projelerine katılmıştır. Limasolun Akrotiri bölgesindeki Kıbrıs Çevre Araştırma ve Eğitim Merkezinde eğitmen olarak olarak çalıştı. FIT-NCU tarafından yönlendirilen biyolojik çeşitlilik korunması projelerinde yer aldı.


  • Dr Marina Michelidou - Kadi Kıbrıs tarım , doğal kaynaklar ve çevre bakanlığına bağlı tarım ve doğal kaynakların yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Kadis, doğal kaynaklar yönetimi, sosyal katılımcı merkezler üzerinde deneyime sahiptir. Doktorasını Cornell Universitesi doğal kaynaklar bölümünden almıştır. Doktora tezi, kıbrısta baf ormanların koruma alanlarında sosyal katılım üzerinedir. Önceki araştırmalarında ise Kıbrıslı Rumların çevreye karşı değer yargılarını inceleyen araştırmaların uygulanmasıyla ilgiliydi. Aynı zamanda iki toplumlu bir proje olan ?Genç yeşil tüketici: Geleceğin vatandaşı? projesi ile ilişkilidir. Bu proje UNOPS tarafından finanse edilmekte iken şimdi UNDP ve USAID tarafından desteklenmektedir. AKTI Proje ve Araştırma Merkezi vasıtası ile sürdürülmektedir. Bu projedeki katılımı gönüllü statüsündedir.Bapa Dön

ANA SAYFA | BITKI MIKRO REZERVLERININ | THE PROJECT | THE PARTNERS | RESIMLER | UNDP-ACT | FAYDALI LINKLER | Site Map


Back to content | Back to main menu