Plant Diversity Conservation in the Buffer Zone


Go to content

Main menu:


HEDEF TURLERIN

THE PROJECT

Ophrys kotschyi

Proje ara bölgede bulunan en nadir iki Kıbrıs endemiği bitki üzerinde odaklanacaktır: Tulipa cypria (Kıbrıs lalesi) ve Ophrys kotschyi (Kotschyi'nin orkidesi). Bu türler adanın birçok muhteşem endemik türünden ikisidir.

Bern Konvansiyonunun Avrupa yaban hayatı ve doğal habitatlarının korunması ile ilgili Ek I (kesinlikle korunması gerekli türler) listesinde bulunmaktadırlar. Ayrıca Avrupa Birliği Habitat Yönergesi Ek II (doğal habitatların ve fauna ve floranın korunması92/43/EEC Konsey Yönergesi) de de yer almaktadır. Bir türün korunması için öncelikli olarak koruma tedbirlerinin başlatılması gereken
Ophrys kotschyi bu yönergeye göre, öncelikli türdür.

Bunun yanında, her iki türde adanın en nadir ve tehlike altındaki türlerinin bulunduğu, Kıbrısın tehlike altındaki türleri Kırmızı Kitabında yer almışlardır. Son olarak, Dünya Koruma İzleme Merkezi'nin ve Küresel olarak tehlike altında olan Hayvan ve Bitkileri Avrupa Kırmızı Listesinde yer almışlardır. (Avrupa Ekonomik Komisyonu).

Proje ayrıca ayni bölgede yetişen
Helianthemum salicifolium var. glabrum, Allium cupani ssp. cyprium, Allium automnale, Allium willeanum, Onobrychis venosa and Astragalus cyprius gibi diğer endemik, nadir ve tehlikedeki türlerin korunmasını da vurgulayacaktır.

Tulipa cypria

ANA SAYFA | BITKI MIKRO REZERVLERININ | THE PROJECT | THE PARTNERS | RESIMLER | UNDP-ACT | FAYDALI LINKLER | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu