Plant Diversity Conservation in the Buffer Zone


Go to content

Main menu:


IEOAES

THE PARTNERS

YEDACE, Kuzey Türk Toplumu'ndaki çevre problemlerini çözmek için kurulmuş interdisipliner bir enstitüdür. Enstitünün üzerinde kurduğu konuların başlıcaları halkın bilinçlendirilmesi ve sürdürülebilir gelişimin planlanmasıdır. YEDACE, Kıbrıstak ekoloji ve çevre konularında araştırma yapan mükemmel bir merkezdir ve bu projenin hedeflerini başaracak tecrübe ve uygulamalara sahiptir.


  • Dr Salih Gücel Koruma biyoloğudur. Bir önceki tecrübesi Kuzey Kıbrıs Sulak Alanlarının çalışılmasını içeriyordu. Odaklandığı konular koruma ve sosyoekonomik konulardır. Yer, Okyanus, Atmosfer ve Çevre Bilimleri Enstütüsünün yöneticisidir ve birçok iki toplumlu projeye katılmıştır.


  • Dr Dudu Özkum Hacettepe Universitesi Biyoloji Bölümü Botanik anabilim dalından yüksek lisans ve doktora diplomasına sahiptir. Biyolojikçeşitliliğin değişik konuları ve in situ koruma ile ilgilenmiştir. Ekonomik olarak önemli endemic, tıbbi ve aromatic bitkilerin mikropropagasyonunu çalışıyor. Avrupa Bitki Biyologları Derneği FEderasyonu (ABBDF) ve Deneysel Biyoloji Derneği (DBD) üyesidir.


YEDACE bilimadamları takımı mikropropagasyon konularında deneyimli teknikerleri de içermektedir.

ANA SAYFA | BITKI MIKRO REZERVLERININ | THE PROJECT | THE PARTNERS | RESIMLER | UNDP-ACT | FAYDALI LINKLER | Site Map


Sub-Menu:


Back to content | Back to main menu