Πρότυπα κατανομής της βιοποικιλότητας (χλωρίδα και ασπόνδυλη πανίδα) ως προς την τοπική κλιματική μεταβολή στην Κύπρο

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

 

Η διατήρηση της βιοποικιλότητας αναμένεται να επηρεαστεί από τη συνεχιζόμενη αύξηση της θερμοκρασίας και κατεπέκταση την κλιματική αλλαγή που αναμένεται να οδηγήσει στη μετακίνηση ειδών σε βορειότερες περιοχές και σε ψηλότερα υψόμετρα, και να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο εύρος κατανομής τους. Η Νότια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου χαρακτηρίζεται ως ευαίσθητη γεωγραφική ζώνη ως προς την απώλεια ειδών. Ειδικά τα βουνά θεωρούνται ως τα μελλοντικά «καταφύγια βιοποικιλότητας» με μεγάλη οικολογική αξία.

Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν έργο εστιάζεται στη χλωριδική και εντομολογική ποικιλότητα των ορεινών οικοσυστημάτων της Κύπρου και μελετά τα πρότυπα κατανομής της ως προς το υψόμετρο, ως μια μορφή κλιματικής μεταβολής σε τοπική κλίμακα μέσα από το έργο με Αρ. Πρωτοκόλλου 0609/34, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στα πλαίσια του Προγράμματος Ενίσχυσης Νέων Ερευνητών Κύπρου (ΠΕΝΕΚ) 2009-2010 (με συγχρηματοδότηση από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Το έργο υλοποιήθηκε την περίοδο 30/9/2010 έως 29/11/2013, με τη συνεργασία πέντε φορέων:

  • Frederick Research Center, Κύπρος

  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ελλάδα

  • University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο

  • Τμήμα Δασών, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Κύπρος

  • Τμήμα Περιβάλλοντος, Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ΚύπροςΤο ερευνητικό έργο επικεντρώθηκε στην οικολογική μελέτη της χλωρίδας, των πεταλούδων και των Ορθοπτέρων του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους, της προστατευόμενης περιοχής Μαδαρής καθώς και της ευρύτερης περιοχής της επαρχίας Λεμεσού.

Τα δεδομένα ποικιλότητας που συλλέχθηκαν στην εργασία πεδίου αξιοποιήθηκαν για την αποτύπωση των χωρικών προτύπων κατανομής των πιο πάνω ομάδων, τη διερεύνηση της επίδρασης της διαβάθμισης του υψομέτρου και των περιβαλλοντικών παραμέτρων, καθώς και στο πως θα επηρεαστεί η χωρική κατανομή των ειδών με βάση σενάρια κλιματικής αλλαγής.

 

 Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού