Παραδοτέα - Πρότυπα κατανομής της βιοποικιλότητας (χλωρίδα και ασπόνδυλη πανίδα) ως προς την τοπική κλιματική μεταβολή στην Κύπρο

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Παραδοτέα

 

Στα πλαίσια των επτά Δέσμων Εργασίας, υλοποιήθηκε αριθμός παραδοτέων, τα οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Ορισμένα από αυτά είναι διαθέσιμα για ‘κατέβασμα’.


ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

DOWNLOAD

Π1

Σχέδιο Διαχείρισης Έργου

-*

Π2

Εκθέσεις Προόδου που θα κατατεθούν στο ΙΠΕ

-

Π3

Δύο ανακοινώσεις σε διεθνή ή/και εθνικά επιστημονικά συνέδρια

1 | 2 | 3

Π4

Μια τουλάχιστο δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με Συντελεστή Απήχησης

-

Π5

Παρουσίαση του έργου στην ιστοσελίδα του ΑΦ

>>

Π6

Παρουσίαση του έργου σε τοπική ραδιοφωνική εκπομπή και έντυπα ΜΜΕ

-

Π7

Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού

>>

Π8

Επιστημονική ημερίδα για την παρουσίαση του έργου

>>

Π9

Βιβλιογραφική Βάση Δεδομένων (EndNote X1)

-

Π10

Έκθεση Μεθοδολογικής Οργάνωσης του έργου

-

Π11

Πρωτογενής βάση βιοποικιλότητας για την προστατευόμενη περιοχή Μαδαρής (αβιοτικά δεδομένα, φυτά, Ορθόπτερα, Λεπιδόπτερα)

-

Π12

Πρωτογενής βάση βιοποικιλότητας για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους (αβιοτικά δεδομένα, φυτά, Ορθόπτερα, Λεπιδόπτερα).

-

Π13

Ψηφιακός χάρτης κατανομής βιοποικιλότητας στις δύο περιοχές μελέτης

1 | 2

Π14

Έκθεση δεικτών ποικιλότητας για την προστατευόμενη περιοχή Μαδαρής

-

Π15

Έκθεση οικολογικής ανάλυσης των δεδομένων βιοποικιλότητας για την προστατευόμενη περιοχή Μαδαρής

-

Π16

Έκθεση δεικτών ποικιλότητας για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

-

Π17

Έκθεση  οικολογικής ανάλυσης των δεδομένων βιοποικιλότητας για το Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους

-

Π18

Έκθεση ανάλυσης της αξίας δείκτη ποικιλότητας της μιας βιολογικής ομάδας ως προς τις άλλες

-

Π19

Τελική Έκθεση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου συμπερασμάτων και εισηγήσεων, ως προς τη διαχείριση των υπό μελέτη ομάδων και των οικοτόπων τους

-

Π20

Πρωτογενής βάση βιοποικιλότητας για την ευρύτερη περιοχή μελέτης (αβιοτικά δεδομένα, φυτά, Ορθόπτερα, Λεπιδόπτερα)

-

Π21

Ψηφιακός χάρτης κατανομής βιοποικιλότητας της ευρύτερης περιοχής μελέτης

1 | 2

Π22

Έκθεση δεικτών ποικιλότητας για την ευρύτερη περιοχή μελέτης

-

Π23

Έκθεση οικολογικής ανάλυσης των δεδομένων βιοποικιλότητας για την ευρύτερη περιοχή μελέτης

-

* Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού