Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ) παρείχε υπηρεσίες για αρκετούς διαγωνισμούς που δημοσιεύθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία. Το προσωπικό της ΜΔΦ, μέσω του ατομικού πεδίου εμπειρογνωμοσύνης, έχει συμμετάσχει στον καθορισμό των μελλοντικών βημάτων για τη διαχείριση, προστασία και διατήρηση της Κυπριακής βιοποικιλότητας, παράλληλα με την παροχή στοιχείων σε θέματα πολιτικής. Οι πιο σημαντικές από αυτές τις υπηρεσίες παρατίθενται παρακάτω:

SOER_2020

SOER_2020

Ετοιμασία Έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Κύπρο 2020
Περισσότερα
HAB_Monitoring

HAB_Monitoring

Παρακολούθηση οικοτόπων με βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας των Οικοτόπων
Περισσότερα
Biod_Strat_Update

Biod_Strat_Update

Επικαιροποίηση Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα

Περισσότερα
NFP-AKAMAS-2017

NFP-AKAMAS-2017

Εκπόνηση Σχεδίου για τη Διαχείριση, Ανάπτυξη και Αξιοποίηση του ΕΔΠΑ
Περισσότερα
StateOfEnv

StateOfEnv

Ετοιμασία Έκθεσης για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Κύπρο 2020
Περισσότερα
BIODIVERSITY

BIODIVERSITY

Ετοιμασία της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα στην Κύπρο

Περισσότερα
Image
Οι ερευνητές μας αναλαμβάνουν τα πάντα, από ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μέχρι την εφαρμογή μέτρων διατήρησης ή μετριασμού.
Χρήσιμες συνδεσεις
Τηλεφωνο
+357 22431355
Ext. 41190
Email
Διευθυνση
Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα
1036, Λευκωσία, Κύπρος.

© 2023, Nature Conservation Unit.

All rights reserved.