Υποδομή

Υποδομή

Μέσα από τη συμμετοχή της σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων με εθνική και διεθνή χρηματοδότηση, καθώς και με τη στήριξη του Frederick University, η Μονάδα Διατήρησης της Φύσης (ΜΔΦ) έχει δημιουργήσει από το 2006 ένα σύγχρονο Εργαστήριο Οικοφυσιολογίας Φυτών, άρτια εξοπλισμένο με ερευνητική υποδομή τελευταίας τεχνολογίας. Η υποδομή αυτή περιλαμβάνει εξοπλισμό για έρευνα τόσο στο εργαστήριο όσο και στο πεδίο, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικό. Η ΜΔΦ, αξιοποιώντας σύγχρονες μεθόδους βιώσιμης διατήρησης φυσικών πληθυσμών (χλωρίδας και πανίδας), δημιούργησε από το 2010 ένα Εργαστήριο Γενετικής με σύγχρονη υποδομή για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων της. Επιπρόσθετα, η ΜΔΦ διαθέτει από το 2006 μια Τράπεζα Σπερμάτων για την εκτός τόπου διατήρηση σπάνιων, ενδημικών και σημαντικών φυτικών ειδών.

Η υποδομή του Εργαστηρίου Γενετικής αποκτήθηκε μέσω της συμμετοχής της ΜΔΦ στο έργο LIFE+ με τίτλο "Δημιουργία Δικτύου Μικρο-αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας (PLANT-NET CY)", καθώς και με την υποστήριξη του Frederick University. Μέρος του εξοπλισμού παραχωρήθηκε από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών - Δράση για Συνεργασία και Εμπιστοσύνη (UNDP-ACT), στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το πιο πάνω έργο.

01

Εργαστήριο

Οικοφυσιολογίας Φυτών

για διαχείριση σπερμάτων, φύτρωση σπερμάτων, ανάπτυξη αρτιβλάστων, κ.ά.

Περισσότερα

01

Εργαστήριο

Οικοφυσιολογίας Φυτών

για διαχείριση σπερμάτων, φύτρωση σπερμάτων, ανάπτυξη αρτιβλάστων, κ.ά.

Περισσότερα

02

Εργαστήριο

Γενετικής

για ανάπτυξη στρατηγικών διατήρησης σε επίπεδο πληθυσμού και ειδών.

Περισσότερα

02

Εργαστήριο

Γενετικής

για ανάπτυξη στρατηγικών διατήρησης σε επίπεδο πληθυσμού και ειδών.

Περισσότερα

03

Τράπεζα

Σπερμάτων

για εκτός τόπου διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών.

Περισσότερα

03

Τράπεζα

Σπερμάτων

για εκτός τόπου διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών.

Περισσότερα
Image
Οι ερευνητές μας αναλαμβάνουν τα πάντα, από ένα περιβαλλοντικό ζήτημα μέχρι την εφαρμογή μέτρων διατήρησης ή μετριασμού.
Χρήσιμες συνδεσεις
Τηλεφωνο
+357 22431355
Ext. 41190
Email
Διευθυνση
Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα
1036, Λευκωσία, Κύπρος.

© 2023, Nature Conservation Unit.

All rights reserved.