Το Έργο - Induction

Go to content

Main menu

Το Έργο

 
Συλλογιστική του Έργου


Η ομάδα των νεοεισερχομένων, όπως και η ομάδα των φοιτητών δασκάλων είναι μια ιδιαίτερη ομάδα εκπαιδευτικών. Οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στις πολλαπλές προκλήσεις που αφορούν τις στοιχειώδεις παιδαγωγικές τους δεξιότητες και συνδέονται με την ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Την πρόκληση αυτή θα συναντήσουν και οι φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων με την έναρξη της επαγγελματικής τους καριέρας ως εκπαιδευτικοί.  Ένα πρόγραμμα κατάρτισης ή ένταξης των εκπαιδευτικών στα σχολεία με πλαίσιο αναφοράς την Εκπαίδευση για Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) θα τους προετοιμάσει όχι μόνο για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ΕΑΑ ως νέο πεδίο στην εκπαίδευση αλλά και θα τους καταστήσει ποιοτικούς εκπαιδευτικούς γενικότερα.

Η συλλογιστική του προγράμματος INDUCTION στηρίζεται στο συγκερασμό των προτεραιοτήτων που τίθενται στο Κυπριακό και διεθνές πεδίο της παιδαγωγικής επιστήμης για ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας και αξιοποιεί την ΕΑΑ ως βασική εκπαιδευτική προτεραιότητα η οποία συνδέεται με την ποιοτική εκπαίδευση. Ανταποκρίνεται επίσης, στην ανάγκη για ενίσχυση της επάρκειας των εκπαιδευτικών για αποτελεσματική εφαρμογή της ΕΑΑ μέσα από την προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης τους κατά τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής τους πορείας.

Η πολυπλοκότητα της έννοιας και του περιεχομένου της ΕΑΑ, αξιοποιείται από το ερευνητικό έργο ως το ιδανικό πλαίσιο για την εισαγωγή των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών (ΝΕ) στην εκπαίδευση, αφού παρέχει ευκαιρίες για απόκτηση πλούσιων παιδαγωγικών εμπειριών και δεξιοτήτων από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων και προωθεί την επίτευξη απαραίτητων, εκπαιδευτικών στόχων όπως η ανάπτυξη κοινωνικού και περιβαλλοντικού ήθους και αξιών.

Φάση Α: Αξιολόγηση αναγκών


Το έργο ξεκίνησε με αξιολόγηση των αναγκών των νεοεισερχόμενων, κυρίως σε θέματα ΕΑΑ με τη χορήγηση ερωτηματολογίου σε Παγκύπρια βάση σε δημοτικά και νηπιαγωγεία. Παράλληλα διεξήχθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με νεοεισερχόμενους δάσκαλους και νηπιαγωγούς.


Φάση Γ: Υλοποίηση έργου στα σχολεία


Στην υλοποίηση του έργου συμμετείχαν 13 νεοεισερχόμενοι εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης, 3 νηπιαγωγοί και 7 φοιτήτριες νηπιαγωγοί με τους μέντορες τους. Η ανάθεση νεοεισερχομένων στους μέντορες έγινε με τρόπο που να διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ τους. Ο κάθε μέντορας συνεργάστηκε με ένα νεοεισερχόμενο και σε κάποιες περιπτώσεις με περισσότερους (μέγιστος αριθμός 3).

Ο κάθε νεοεισερχόμενος, με βοήθεια και καθοδήγηση από τον μέντορα του έπρεπε να αναπτύξει, να υλοποιήσει και να αξιολογήσει σειρά μαθημάτων σε σχέση με την ΕΑΑ. Παράλληλα με την εργασία στο σχολείο μέντορες και νεοεισερχόμενοι τηρούσαν ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονταν πληροφορίες για τη συνεργασία τους, καθώς και ενδείξεις της σταδιακής εξέλιξης των μαθημάτων και του οφέλους που αποκόμισαν αμφότεροι μέσα από τη διαδικασία της συνεργασίας.  

Φάση Β: Προπαρασκευαστική φάση έρευνας Ι&ΙΙ


Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αναγκών αξιοποιήθηκαν για την ανάπτυξη προγράμματος ενημέρωσης των εκπαιδευτικών που θα συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου στα σχολεία. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν και τα ερευνητικά εργαλεία που θα αξιοποιούνταν για τη συλλογή δεδομένων κατά την υλοποίηση του έργου στα σχολεία. Το πρόγραμμα ενημέρωσης υλοποιήθηκε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στον Πεδουλά στις 4 & 5 Φεβρουαρίου το 2012. Στις συναντήσεις αυτές συμμετείχαν συνολικά 46 εκπαιδευτικοί (18 ΝΕ & 11 ΜΕ δημοτικής εκπαίδευσης και 6 ΝΕ &  11 ΜΕ προδημοτικής). Οι εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για το έργο και το ρόλο τους σε αυτό, τους εξηγήθηκαν τα ερευνητικά εργαλεία και η χρήση τους και στη συνέχεια ενημερώθηκαν για βασικά θέματα που αφορούσαν την υλοποίηση του έργου στο σχολείο σε σχέση με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων ενημέρωσης συμπεριλήφθηκε και δραστηριότητα διάχυσης. Με την ολοκλήρωση των προκαταρτικών δραστηριοτήτων το περιεχόμενο των συναντήσεων αξιολογήθηκε με τη χρήση φύλλων αξιολόγησης και προσωπικής συνέντευξης από τους συμμετέχοντες ούτως ώστε να συλλεχθούν πληροφορίες που θα μας βοηθούσαν να οικοδομήσουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης το οποίο να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες τόσο των νεοεισερχομένων όσο και των μεντόρων για τα θέματα της ΕΑΑ.

Φάση Δ: Προετοιμασία του πακέτου ένταξης ΝΕ στην εκπαίδευση μέσα από την ΕΑΑ


Η τελευταία φάση αφορά στην δημιουργία ενός πακέτου – πλαισίου ενός ενταξιακού προγράμματος με πλαίσιο αναφοράς την ΕΑΑ.

Back to content | Back to main menu