Παραδοτέα - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Παραδοτέα

 
 

Παραδοτέα

Download

Δράση

Τέσσερις εκθέσεις από τις τοπικές συναντήσεις εργασίας με τις κοινότητες

PDF

Δ1

Έκθεση έναρξης

PDF

Ε1

Βάση δεδομένων με τα στοιχεία συλλογής κατά την αναζήτηση των θέσεων των στοχευμένων ειδών και οικοτόπων

>>

Α1

Πέντε χάρτες κλίμακας 1:5000 (ένα για κάθε Μικρο-απόθεμα) με τα ακριβή όρια του Μικρο-αποθέματος

PDF

Α1

Ενημερωτικό Δελτίο 2010

PDF

Δ1

Κάλυψη ΜΜΕ: 1 δελτίο τύπου, 1 τηλεοπτική παρουσίαση, 1 άρθρο σε εφημερίδα/περιοδικό

>>

Δ1

Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο

PDF

Δ2

Πέντε, υψηλής ευκρίνειας και μεγάλης κλίμακας (1:500), χάρτες (ένας για κάθε Μικρο-απόθεμα)

PDF

Α2

Πέντε Σχέδια Παρακολούθησης (ένα για κάθε Μικρο-απόθεμα)

ZIP

Α3

Πέντε Διαχειριστικά Σχέδια (ένα για κάθε Μικρο-απόθεμα)

ZIP

Α4

Ενημερωτικά φυλλάδια (στα Ελληνικά, Αγγλικά και Τούρκικα)

ZIP

Δ1

Αφίσες

PDF

Δ1

Δημιουργία ιστοσελίδας

Website address

Δ2

Δέκα ενημερωτικές πινακίδες

>>

Δ1

Έκθεση από τη συνάντηση εργασίας τουρισμού

PDF

Δ1

Πρωτόκολλο λειτουργίας και συντήρησης των Σταθμών Παρακολούθησης

PDF

Γ3

Έκθεση για τη διήμερη συνάντηση εργασίας εμπειρογνωμόνων

PDF

Ε5

Ενημερωτικό Δελτίο 2011

PDF

Δ1

Πρώτη Έκθεση Προόδου

PDF

Ε1

Ενδιάμεση έκθεση με την αίτηση πληρωμής

PDF

Ε1

Έκθεση σχετικά με την αναγκαιότητα και την σκοπιμότητα της ενίσχυσης των υφιστάμενων πληθυσμών

PDF

Α5

Έκθεση για το διαγωνισμό νεολαίας

PDF

Δ1

Έκθεση σχετικά με τη γενετική ποικιλότητα και τη δομή του πληθυσμού για καθένα από τα τέσσερα στοχευμένα είδη προτεραιότητας και του Cedrus brevifolia

PDF

Α5

Έκθεση για τη δικοινοτική συνάντηση εργασίας εμπειρογνωμόνων

PDF

Δ1

Κάλυψη ΜΜΕ: 1 δελτίο τύπου, 1 τηλεοπτική παρουσίαση, 1 άρθρο σε εφημερίδα/περιοδικό

>>

Δ1

Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο

PDF

Δ2

Δεύτερη Έκθεση προόδου

PDF

Ε1

Ενημερωτικό Δελτίο 2012

PDF

Δ1

Πέντε εκθέσεις παρακολούθησης (μία για κάθε Μικρο-απόθεμα) - Ενδιάμεσες

ZIP

Γ3

DVD

>>

Δ1

Δημοσίευση βιβλίου για τις εμπειρές σε θέματα Μικρο-αποθεμάτων Φυτών

PDF

Δ4

Πέντε εκθέσεις παρακολούθησης (μία για κάθε Μικρο-απόθεμα) - Τελικές

ZIP

Γ3

Βάση δεδομένων Παρακολούθησης/Περιληπτικά Διαγραμματικά μοντέλα

PDF

Γ3

Πρωτόκολλα για την αποθήκευση των σπερμάτων, τη φύτρωση, την ανάπτυξη-αύξηση και φύτευση των στοχευμένων ειδών

PDF

Γ7

Έκθεση για τα Είδη και τους Οικοτόπους (Τεχνική Αναφορά)

PDF

Δ2

CD-ROM με όλες τις δραστηριότητες του έργου

Δ2

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

PDF

Δ2

Έκθεση για την Τελευταία Μέρα Πληροφόρησης

PDF

Δ1

Κάλυψη ΜΜΕ: 1 δελτίο τύπου, 1 τηλεοπτική παρουσίαση, 1 άρθρο σε εφημερίδα/περιοδικό

>>

Δ1

Δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο

PDF

Δ2

Μακροχρόνια Παρακολούθηση και Σχέδιο Διαχείρισης μετά την ολοκλήρωση του έργου

PDF

Γ3

Σχέδιο Διατήρησης μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE

PDF

Ε6

Τελική έκθεση με αίτηση πληρωμής

PDF

Ε1

Έκθεση για τον εμπλουτισμό των πληθυσμών των στοχευμένων ειδών

PDF

Γ5

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού