E) Συνολική λειτουργία του έργου και παρακολούθηση - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

E) Συνολική λειτουργία του έργου και παρακολούθηση

Το έργο > Δράσεις


 
 
 
 


 
Ε1: Διαχείριση έργου


Η Δράση αυτή επικεντρώνεται στον αποτελεσματικό διοικητικό, επιστημονικό και οικονομικό συντονισμό για στην ορθή εφαρμογή του έργου. Η δράση προβλέπει τη λειτουργία Έδρας του Έργου στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος. Η διαχείριση του έργου βρίσκεται υπό την ευθύνη της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου, η οποία περιλαμβάνει:

- Την Επικεφαλή της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου
- Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Έργου
- Τον Επιστημονικό Υπεύθυνο
- Τον Οικονομικό Διαχειριστή

Η Ομάδα Διαχείρισης του Έργου είναι υπεύθυνη για την πλήρη διαχείριση του έργου και την έγκαιρη προετοιμασία των εκθέσεων που θα υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η λειτουργία της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου θα εξασφαλίσει την αποτελεσματική επικοινωνία και το συντονισμό μεταξύ των συμμετεχόντων οργανισμών.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Η Δράση αυτή οδηγεί στη δημιουργία μιας καλά οργανωμένης ομάδας, η οποία ασχολείται ουσιαστικά με όλα τα επιστημονικά, οικονομικά και διοικητικά ζητήματα τα οποία προκύπτουν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

 
 
 
 
 
Ε2: Παρακολούθηση έργου


Η Δράση αυτή έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας των δράσεων του έργου σε σύγκριση με την αρχική κατάσταση, τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Για την αποτελεσματική παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου, η Επιστημονική Επιτροπή θα αναπτύξει ένα "Πρωτόκολλο Παρακολούθησης", το οποίο θα περιλαμβάνει τη μεθοδολογία για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων του έργου.

Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης θα περιγράφει:

- Τους δείκτες παρακολούθησης του έργου
- Το φορέα ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τον κάθε δείκτη παρακολούθησης.
- Τις πηγές των πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για τον κάθε δείκτη παρακολούθησης.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης για τον κάθε δείκτη παρακολούθησης
- Το χρονικό πλαίσιο της αξιολόγησης για τον κάθε δείκτη παρακολούθησης
- Τις επιθυμητές τιμές (όπου εφαρμόζεται) των δεικτών παρακολούθησης στα διάφορα στάδια του έργου.

Το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης θα εκπονηθεί από την Επιστημονική Επιτροπή κατά την πρώτη της συνάντηση και θα διανεμηθεί σε όλους τους εταίρους, μαζί με την Έκθεση Έναρξης.

Η Ομάδα Διαχείρισης του Έργου είναι υπεύθυνη για τη συνολική παρακολούθηση του έργου, σύμφωνα με το Πρωτόκολλο Παρακολούθησης.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Η ανάπτυξη και η εφαρμογή του Πρωτοκόλλου Παρακολούθησης θα εξασφαλίσει τη σωστή εκτέλεση των δράσεων του έργου.


 
 
 
 
 
Ε3: Λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής


Η Επιστημονική Επιτροπή είναι μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τις κυριότερες αποφάσεις του έργου. Αποτελείται από 7 μέλη: Τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Έργου, τον Εκπρόσωπο του Τμήματος Περιβάλλοντος, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του έργου, τους επίσημα καθορισμένους επιστημονικούς εκπροσώπους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Τμήμα Δασών και δύο εμπειρογνώμονες στον τομέα της διατήρησης και διαχείρισης των φυτών και πιο συγκεκριμένα στην προσέγγιση των ΜΑΦ. Οι συμμετέχοντες έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή στην επιστημονική επιτροπή του επιστήμονα ο οποίος πρότεινε την προσέγγιση των ΜΑΦ, Δρ. Emilio Laguna. Ο δεύτερος εμπειρογνώμονας είναι ο Αναπλ. Καθ. Κώστας Θάνος, ο οποίος ήταν Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου LIFE Nature για τη δημιουργία 7 ΜΑΦ για τη διαχείριση και διατήρηση 6 ειδών και 1 οικοτόπου κοινοτικής προτεραιότητας στη Δυτική Κρήτη (LIFE04NAT_GR_000104). Οι  δύο εμπειρογνώμονες θα συνεισφέρουν στο έργο την πολύτιμη εμπειρία και τις γνώσεις τους.

Ο ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι συμβουλευτικός για όλα τα επιστημονικά και τεχνικά θέματα. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι σε άτυπη, συνεχή επαφή με τον Υπεύθυνο Διαχείρισης και τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Έργου. Η Επιστημονική Επιτροπή διορίστηκε τον Ιανουάριο του 2010. Θα έχει τέσσερις επίσημες συναντήσεις, προκειμένου να εγκρίνει τις εκθέσεις που θα υποβάλλονται στην Ε.Ε. και να παρέχει επιστημονικές συμβουλές για τα επόμενα στάδια του έργου (Μάρτιος 2010 - Έκθεση Έναρξης, Ιούνιος 2011 - Ενδιάμεση Έκθεση με αίτηση πληρωμής, Νοέμβριος 2012 - Έκθεση Προόδου, Δεκέμβριος 2013 - Τελική Έκθεση με αίτηση πληρωμής). Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν στη Λευκωσία - Κύπρο.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Η λειτουργία της Επιστημονικής Επιτροπής αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση του συντονισμού του έργου ενώ, παράλληλα, θα παρέχει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη για τις κυριότερες αποφάσεις και τις εκθέσεις που θα πρέπει να ληφθούν ή να συνταχθούν, αντίστοιχα, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.Διάγραμμα Οργάνωσης  και Διαχείρισης


 
 
 
 
 
Ε4: Λειτουργία του Συμβουλίου Ενδιαφερομένων Φορέων


Το Συμβούλιο των Ενδιαφερομένων Φορέων είναι μία ομάδα από επιστήμονες, φορέων χάραξης πολιτικής και εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Μέσω αυτής της επιτροπής, θα ενισχυθεί η συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων.

Το Συμβούλιο των Ενδιαφερομένων Φορέων αποτελείται από 8 μέλη: την Επικεφαλής της Ομάδας Διαχείρισης του Έργου (Πρόεδρος), η οποίος θα εκπροσωπεί επίσης το Τμήμα Περιβάλλοντος, τον Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον Υπεύθυνο Διαχείρισης του Έργου, τον Εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Οικολογικών και Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου, το Διευθυντή του Τμήματος Δασών (ή εκπρόσωπό του), τον επίσημο Εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Εκπρόσωπο του Προγράμματος Ανάπτυξης των Η.Ε. και τους Εκπροσώπους των τεσσάρων κοινοτήτων που γειτνιάζουν με τα ΜΑΦ. Το Συμβούλιο των Ενδιαφερομένων Φορέων διορίστηκε το Μάρτιο του 2010.

Το Συμβούλιο έχει συμβουλευτικό ρόλο σε όλα τα διοικητικά και τεχνικά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση στην εκστρατεία ενημέρωσης και στις σχέσεις με τις τοπικές κοινωνίες και τις ομάδες των ενδιαφερομένων. Θα πραγματοποιηθούν 4 επίσημες συναντήσεις του Συμβουλίου των Ενδιαφερομένων Φορέων. Οι συναντήσεις θα διεξαχθούν στη Λευκωσία - Κύπρο.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Η λειτουργία του Συμβουλίου των Ενδιαφερομένων Φορέων αναμένεται να συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις προσπάθειες διατήρησης και διαχείρισης.

 
 
 
 
 
Ε5: Δικτύωση με άλλα έργα


Το έργο θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα για τη δικτύωση όλων των προηγούμενων έργων LIFE με έμφαση στην εγκατάσταση των ΜΑΦ στην Ευρώπη, μέσω της οποίας θα γίνεται ανταλλαγή επιστημονικής πληροφόρησης και βέλτιστων πρακτικών. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του έργου, θα καταβήθεί μια προσπάθεια σύνδεσης των προηγούμενων έργων που υιοθέτησαν την προσέγγιση των ΜΑΦ. Ο ευρύτερος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι η εγκαθίδρυση στενής συνεργασίας μεταξύ βιολόγων που ειδικεύονται στη διατήρηση των φυτών και άλλων ενδιαφερομένων φορέων που έχουν εμπλακεί στην προσέγγιση των ΜΑΦ, για την αποτελεσματική διατήρηση των απειλούμενων φυτών της Ευρώπης.

Το έργο θα συγκεντρώσει τους κύριους επιστήμονες - συντελεστές που συμμετείχαν στα ακόλουθα έργα:

- LIFE93 NAT/E/011100, LIFE95 NAT/E/00856, LIFE99NAT/E/006417 and LIFE03 NAT/E/0064 (Δίκτυο των Μικρο-αποθεμάτων Φυτών στην Βαλένθια/Ισπανία)

- LIFE00 NAT/E/007355 (Δίκτυο των Μικρο-αποθεμάτων Φυτών στη Μινόρκα/Ισπανία)
- LIFE02 NAT/SLO/008587 (Δίκτυο των Μικρο-αποθεμάτων Φυτών στο Καρστ Παρκ/Σλοβενία) και
- LIFE04 NAT/GR/000104 (Πιλοτικό Δίκτυο των Μικρο-αποθεμάτων Φυτών στην Κρήτη/Ελλάδα)
- Διαχείριση Σημαντικών Δασικών Οικοτόπων στη Λεττονία (Χρηματοδοτούμενο από την Σουηδική Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος).

Επιπλέον, το έργο θα αξιοποιήσει τις πληροφορίες και τις εμπειρίες που προέκυψαν από τα δύο έργα LIFE, τα οποία υλοποιήθηκαν πρόσφατα στην Κύπρο και επικεντρώθηκαν στη διατήρηση της φύσης, με τίτλο ¨Ειδικές Περιοχές Διατήρησης (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ) στην Κύπρο" (LIFE Τρίτες Χώρες - Contract No. B4 - 0000/98/000) και "Προστασία και Διαχείριση των περιοχών ΦΥΣΗ 2000 στην Κύπρο", (LIFE04NAT_CY_000013).

Μία διήμερη συνάντηση εργασίας εμπειρογνωμόνων θα οργανωθεί με έμφαση στη διατήρηση των φυτών εντός των ΜΑΦ (Ιούνιος 2011), με σκοπό να φέρει σε επαφή επιστήμονες από τα έργα που αναφέρονται πιο πάνω. Σε αυτήν τη συνάντηση εργασίας, οι επιστήμονες που συμμετείχαν στα πιο πάνω έργα (10 άτομα), θα κληθούν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους κα να συνεισφέρουν με τις προτάσεις τους στην καλύτερη υλοποίηση του έργου. Επιπλέον, 5 εμπειρογνώμονες στη διατήρηση των φυτών από άλλα νέα κράτη μέλη (π.χ. Ρουμανία, Βουλγαρία, Μάλτα) που δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει την προσέγγιση των ΜΑΦ, θα κληθούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση εργασίας. Αυτοί οι εμπειρογνώμονες θα ενημερωθούν και θα εξοικειωθούν σχετικά με την προσέγγιση των ΜΑΦ, προκειμένου να προωθηθεί η ιδέα της εγκατάστασης παρόμοιων δικτύων στις χώρες τους.

Επιπλέον, δύο ειδικοί στα ΜΑΦ από τη Βαλένθια (Δρ. Emilio Laguna και ένας συνεργάτης), θα επισκέπτονται την Κύπρο ετησίως και θα παρέχουν στους εταίρους πρακτικές συμβουλές για διάφορα θέματα.


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της δράσης θα είναι:

- Η διοργάνωση μιας συνάντησης εργασίας εμπειρογνωμόνων, η οποία θα μεταφέρει στο έργο τη γνώση και την εμπειρία που έχουν αποκτηθεί από παρόμοια έργα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες και διερεύνηση της προοπτικής δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού δικτύου ΜΑΦ.
- Η μεταφορά της τεχνογνωσίας των ειδικών στα ΜΑΦ από τη Βαλένθια στους φορείς του έργου και η εγκαθίδρυση στενής συνεργασίας μεταξύ των δύο δικτύων των ΜΑΦ.


 
 
 
 
 
Ε6: Σχέδιο Διατήρησης μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE


Το "Σχέδιο Διατήρησης, μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE" θα περιγράφει το πώς οι φορείς σχεδιάζουν να συνεχίσουν και να αναπτύξουν τις δράσεις του έργου αυτού, μετά το τέλος του. Επίσης, θα περιγράφει το πώς θα εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη διαχείριση των ΜΑΦ και των στοχευμένων ειδών/οικοτόπων. Το "Σχέδιο Διατήρησης, μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE" θα περιγράφει λεπτομέρειες σχετικά με τις δράσεις που θα υλοποιηθούν στο μέλλον και θα αποτελέσει ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της τελικής έκθεσης (Σεπτέμβριος 2013).


Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Το "Σχέδιο Διατήρησης, μετά την ολοκλήρωση του έργου LIFE" θα είναι το κυριότερο παραδοτέο αυτής της Δράσης. Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και θα αποτελεί ένα ξεχωριστό μέρος της τελικής έκθεσης.

 
 
 
 
 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού