Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος

Περιοχές
 
 


Κωδικός ΦΥΣΗ 2000: CY 2000008

Εμβαδό (ha): 18297

Καθεστώς προστασίας ΕΕ: SPA & SCI       

                        

Αλλο καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία:
Η περιοχή ανήκει στο Κρατικό Δάσος Πάφου (Εθνικό Δασικό Πάρκο). Η περιοχή των Μαύρων Κρεμών (2,900 ha) ορίσθηκε ως Βιογενετικό Απόθεμα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η περιοχή του Τριπύλου (823 ha) ορίσθηκε ως Φυσικό Απόθεμα από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου 24.524 στις 18/5/1984. Η περιοχή των Μαύρων Κρεμών  (2557.6 ha) ορίσθηκε ως Φυσικό Απόθεμα από την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, διάταγμα 52.612 (257/89) στις 19/4/2000. Ολόκληρο το Δάσος Πάφου, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η περιοχή, χαρακτηρίζεται ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου) και συμπεριλαμβάνεται στο Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ως Ειδική Περιοχή Προστασίας.

Κύριες χρήσεις γης και ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής του έργου:
Η περιοχή Κοιλάδα των Κέδρων - Κάμπος βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα του Δάσους Πάφου και ως εκ τούτου ολόκληρη η περιοχή (100%) είναι κρατικό δάσος. Η περιοχή καλύπτει 18286 εκτάρια δάσους, ορεινού τοπίου με ποτάμια και ρυάκια τα οποία διασχίζουν τις ψηλότερες κορυφές μέχρι και τα πιο χαμηλά σημεία της περιοχής.Επιστημονική περιγραφή της περιοχής του έργου:
Το γεωλογικό υπόστρωμα της περιοχής αποτελείται από διαβασικά πετρώματα του οφιολιθικού συμπλέγματος του Τροόδους. Η μέση ετήσια βροχόπτωση της ευρύτερης περιοχής του Δάσους Πάφου είναι 1060 mm και η μέση μέγιστη μηνιαία βροχόπτωση, η οποία προκύπτει κατά τη διάρκεια του Νοέμβρη, είναι 264 mm. Η μέση ημερήσια μέγιστη θερμοκρασία (Αύγουστος) είναι 33.6 °C, η μέση ημερήσια ελάχιστη θερμοκρασία (Δεκέμβριος) είναι 3.9 °C, η απολύτως μέγιστη θερμοκρασία (Αύγουστος) είναι 39,5 °C, η απολύτως ελάχιστη θερμοκρασία (Δεκέμβριος) είναι -1 °C και η ελάχιστη θερμοκρασία εδάφους (Δεκέμβριος) είναι 2,6 °C, με 8 μέρες παγετού το χρόνο. Η κυρίαρχη βλάστηση της περιοχής είναι δάσος Pinus brutia (τύπος οικοτόπου 9540), το οποίο καλύπτει 86% της περιοχής. Η ενδημική δρυς Quercus alnifolia εμφανίζεται διάσπαρτα στα χαμηλότερα μέρη της περιοχής (400 m) αλλά σταδιακά γίνεται πιο άφθονη και πάνω από τα 700-800 m κυριαρχεί συχνά τον υπόροφο.
Οι αμιγείς θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia (τύπος οικοτόπου *9390) αναπτύσσονται σε μεγάλες αποικίες στα μεγαλύτερα υψόμετρα, ειδικά στο κεντρικό τμήμα της περιοχής.
Στην περιοχή του Τριπύλου (Κοιλάδα των Κέδρων) αναπτύσσεται το μοναδικό δάσος του ενδημικού Κέδρου της Κύπρου (τύπος οικοτόπου *9590). Το Cedrus brevifolia καταλαμβάνει την περιοχή της κορυφής, αλλά διάσπαρτες μικρές συστάδες παρουσιάζονται επίσης στις γύρω κορυφές. Η κύρια σύσταση του υπορόφου είναι το Quercus alnifolia ενώ το Juniperus oxycedrus εμφανίζεται πολύ σπάνια. Στα όρια του δάσους του Τριπύλου αναπτύσσονται μικτές κοινότητες με Pinus brutia και σε ορισμένες τοποθεσίες αποικίες δάσους με Pinus brutia εναλλάσσονται με αποικίες δάσους με Κέδρους. Οι περιοχές αυτές χαρτογραφήθηκαν ως μείγμα οικοτόπων 9540 και *9590.

Σημασία της περιοχής του έργου για τη βιοποικιλότητα και/ή για τη διατήρηση των στοχευμένων ειδών/τύπων οικοτόπων σε επίπεδο εθνικό και Ε.Ε:
Η περιοχή Κοιλάδα των Κέδρων-Κάμπος περιλαμβάνει εκτεταμένους φυσικούς οικότοπους οι οποίοι φιλοξενούν ένα μεγάλο αριθμό ειδών χλωρίδας και πανίδας. Η ποιότητα του τοπίου σχετικά με την φυσικότητά του είναι ένα σημαντικό στοιχείο της οικολογικής αξίας της περιοχής. Η περιοχή περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο οικοσύστημα φυσικού πευκοδάσους σε άριστη κατάσταση διατήρησης, το μοναδικό δάσος του ενδημικού Κέδρου (*9590), μεγάλες συστάδες θαμνώνων Quercus alnifolia (*9390), παραποτάμια δάση Ανατολικής Πλατάνου που αναπτύσσονται κατά μήκος των ποταμών και των ρυακιών και πολλοί άλλοι οικότοποι, συμπεριλαμβανομένων τριών τύπων οικοτόπων προτεραιότητας (θαμνώνες με Ziziphus - τύπος οικότοπου *5220, ξηροφυτικοί λειμώνες της Μεσογείου με αγρωστώδη και μονοετή - τύπος οικότοπου *6220, Αλλουβιακά δάση με Alnus orientalis - τύπος οικότοπου *91Ε0) και 9 άλλων τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας  92/43/ΕΟΚ. Η περιοχή φιλοξενεί 36 ενδημικά φυτά της Κύπρου, εκ των οποίων 3 συμπεριλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Ένα από αυτά, η Arabis kennedyae είναι είδος προτεραιότητας.


Η περιοχή αυτή επιλέχτηκε για την εγκατάσταση δύο Μικρο-αποθεμάτων Φυτών. Ένα εκ των δύο Μικρο-αποθεμάτων Φυτών, το οποίο θα εγκατασταθεί σε αυτή την περιοχή, θα επικεντρωθεί στους *αμιγείς θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia και το άλλο θα επικεντρωθεί στα * Arabis kennedyae και *Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae).

Η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθεί το Μικρο-απόθεμα Φυτών είναι κρατικό δάσος.


Χάρτης Περιοχής

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού