Περιοχή Ασγάτας - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Περιοχή Ασγάτας

Περιοχές
 
 


Κωδικός ΦΥΣΗ 2000: CY 5000007

Εμβαδό (ha): 106

Καθεστώς Προστασίας ΕΕ: SCI       
                        
Αλλο καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία:
Η περιοχή δεν έχει άλλο καθεστώς προστασίας.

Κύριες χρήσεις γης και ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής του έργου:
Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ των χωριών Καλαβασός και Ασγάτα, στο ανατολικότερο σημείο της επαρχίας Λεμεσού. Στην πραγματικότητα ο δρόμος που συνδέει τα δύο χωριά, αποτελεί το νότιο όριο της περιοχής. Τα άλλα όρια της περιοχής είναι δευτερεύοντες δρόμοι. Σχεδόν όλη η περιοχή καλύπτεται από φυσικούς οικοτόπους. Μέρος της περιοχής (46%) είναι δημόσια ιδιοκτησία, ενώ η υπόλοιπη (54%) είναι ιδιωτική γη.Επιστημονική περιγραφή της περιοχής του έργου:
Το κύριο γεωλογικό στοιχείο της περιοχής είναι σχηματισμός Λευκάρων. Η κυριότερη κοινότητα εντός της περιοχής είναι Οleo-ceratonion. Ωστόσο, μετά από μια εκτεταμένη πυρκαγιά πριν από 14 χρόνια και η οποία επηρέασε το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής, ο κυρίαρχος τύπος οικοτόπου είναι οι θερμο-Μεσογειακοί θαμνώνες (τύπος οικοτόπου 5330) με μεγάλη πυκνότητα των Cistus creticus, Calicotome villosa, Genista fasselata, Lithodora hispidula and Ptilostemon chamaepeuce. Τα είδη Olea europaea, Ceratonia siliqua, Pistacia terebinthus και Pistacia lendiscus απαντώνται επίσης σποραδικά. Αυτός ο τύπος οικοτόπου έχει επίσης αναπτυχθεί σε εγκαταλελειμμένους οπωρώνες και αμπελώνες της περιοχής. Τέλος, απαντώνται και μερικές αποικίες Pinus brutia (τύπος οικοτόπου 9540).

Σημασία της περιοχής του έργου για τη βιοποικιλότητα και/ή για τη διατήρηση των στοχευμένων ειδών/τύπων οικοτόπων σε επίπεδο εθνικό και Ε.Ε:
Τα πιο αξιόλογα στοιχεία, σχετικά με την οικολογική ποιότητα και σημασία της περιοχής, σχετίζονται με την πλούσια χλωρίδα της και την παρουσία τριών πολύ σπάνιων ενδημικών φυτών του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ: *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis, *Ophrys kotschyi και Phlomis brevibracteata. Αυτή η περιοχή φιλοξενεί ένα σημαντικό αριθμό ενδημικών φυτών της Κύπρου. Συγκεκριμένα, στην περιοχή μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί συνολικά 23 ενδημικά είδη. Επιπλέον, περισσότερα από 15 είδη Ορχιδέων φυτρώνουν εντός της περιοχής ΦΥΣΗ 2000.

Αυτή η περιοχή επιλέχθηκε για την εγκατάσταση ενός Μικρο-αποθέματος Φυτών, το οποίο θα επικεντρωθεί στην παρακολούθηση, διαχείριση και διατήρηση του *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis. Η περιοχή είναι ύψιστης σημασίας για το *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis. Μόνο έξι μικροί υποπληθυσμοί αυτού του taxon είναι γνωστοί μέχρι στιγμής. Ο μεγαλύτερος υποπληθυσμός βρίσκεται εντός της περιοχής ΦΥΣΗ 2000. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων αυτού του taxon είναι 2900, εκ των οποίων τα 2000 βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής ΦΥΣΗ 2000 (PERIOCHI ASGATAS). Το είδος *Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis συμπεριλαμβάνεται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, όπου χαρακτηρίζεται ως "Εύτρωτο", σύμφωνα με τα κριτήρια της IUCN. Συμπεριλαμβάνεται επίσης στο Προσάρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης ως αυστηρά προστατευόμενο είδος. Επιπλέον έχει συμπεριληφθεί στην έκδοση "Top 50", η οποία δημοσιεύθηκε από την Ομάδα Ειδικών της IUCN για τα Φυτά των Μεσογειακών Νησιών και παρουσιάζει μερικά από τα πιο σπάνια και απειλούμενα φυτά των Μεσογειακών νησιών.

Η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθεί το Μικρο-απόθεμα Φυτών, είναι δημόσια ιδιοκτησία.


Χάρτης Περιοχής  

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού