Περιοχή Μιτσερού - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Περιοχή Μιτσερού

Περιοχές
 
 


Κωδικός ΦΥΣΗ 2000: CY 2000003

Εμβαδό (ha): 608

Καθεστώς Προστασίας ΕΕ
: SCI       
                        
Αλλο καθεστώς προστασίας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία:
Η περιοχή δεν έχει άλλο καθεστώς προστασίας.

Κύριες χρήσεις γης και ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής του έργου:
Η περιοχή του Μιτσερού βρίσκεται 28 Κ
m Νοτιοδυτικά της Λευκωσίας και περιβάλλεται από το χωριό Αγροκηπιά στα Ανατολικά, το χωριό Μιτσερό στο Νότο, το χωριό Κάτω Μονή στα Δυτικά και τα λατομεία Μιτσερού στα Βόρεια. Πενήντα δύο τοις εκατόν της γης ανήκει στην κυβέρνηση και η υπόλοιπη είναι ιδιωτική γη, η οποία ανήκει στα χωριά Μιτσερό, Αγροκηπιά και Κάτω Μονή. Το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής καλύπτεται από φυσική βλάστηση (90%).


Επιστημονική περιγραφή της περιοχής του έργου:
Η περιοχή χαρακτηρίζεται από μία ποικιλία γεωλογικών υποστρωμάτων. Το υψόμετρο της περιοχής κυμαίνεται από 360 m στο κέντρο με 619 m στην κορυφή του όρους Κρεατός στα Ανατολικά. Το κλίμα της περιοχής είναι ημίξηρο με μέση μέγιστη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών περίπου 30 °C και μέση ελάχιστη θερμοκρασία κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών, γύρω στους 10 °C.
Μέσα στην περιοχή, αναπτύσσεται ένας σημαντικός αριθμός τύπων οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ. Στη βορειοδυτική πλευρά υπάρχουν μεγάλες περιοχές οι οποίες κυριαρχούνται από φρύγανα (τύπος οικοτόπου 5420) και τα οποία αποτελούνται κυρίως από Sarcopoterium spinosum, Thymus capitatus και Asperula cypria. Στην περιοχή υπάρχουν πολλά μικρά ρυάκια, τα οποία ρέουν μόνο κατά τη διάρκεια των βροχερών ημερών. Αυτά τα ρυάκια αποικούνται κυρίως από φρύγανα και παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες ανάπτυξης και καταφύγιο για γεώφυτα (κυρίως Ορχιδέες).

Σημασία της περιοχής του έργου για τη βιοποικιλότητα και/ή για τη διατήρηση των στοχευμένων ειδών/τύπων οικοτόπων σε επίπεδο εθνικό και Ε.Ε:
Η περιοχή του Μιτσερού καλύπτει μια σχετικά μικρή έκταση και έχει υποστεί σημαντικές πιέσεις. Ωστόσο διατηρεί ακόμη την υψηλή οικολογική της αξία. Η περιοχή συμπεριλαμβάνει επτά τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι, δύο εκ των οποίων (*6220 και *5220) είναι προτεραιότητας. Η περιοχή Μιτσερού φιλοξενεί μια πολύ πλούσια χλωρίδα. Περισσότερα από 500 φυτικά taxa (περίπου το 25% της συνολικής χλωρίδας της Κύπρου) φυτρώνουν στην περιοχή. Είκοσι ένα από αυτά είναι ενδημικά και 17 είναι Ορχιδέες.

Η κοινοπραξία έχει επιλέξει αυτή την περιοχή για την εγκατάσταση ενός Μικρο-αποθέματος Φυτών που εστιάζει στη διατήρηση του φυτικού είδους του Παραρτήματος ΙΙ, *Ophrys kotschyi.
Η περιοχή φιλοξενεί τη μεγαλύτερη αποικία της *Ophrys kotschyi στην Κύπρο και η οποία βρίσκεται υπό σοβαρή απειλή. Η Ophrys kotschyi είναι ένα σπάνιο ενδημικό είδος με εντυπωσιακά άνθη, που συμπεριλαμβάνεται στο Προσάρτημα Ι της Σύμβασης της Βέρνης, ως αυστηρά προστατευόμενο είδος. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνεται στον "Κατάλογο των Απειλούμενων Φυτών" ο οποίος συντάχτηκε από το Παγκόσμιο Κέντρο Παρακολούθησης της Διατήρησης, καθώς και στον "Ευρωπαϊκό Κόκκινο Κατάλογο των Παγκοσμίως Απειλούμενων Ζώων και Φυτών". Και στους δύο καταλόγους χαρακτηρίζεται ως "Εύτρωτο". Το είδος συμπεριλαμβάνεται επίσης στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου, στην κατηγορία "Εύτρωτο".

Η περιοχή στην οποία θα εγκατασταθεί το Μικρο-απόθεμα Φυτών είναι χαλίτικη (ανήκει στο δημόσιο).


Χάρτης Περιοχής  

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού