Στόχοι του έργου - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Στόχοι του έργου

Το έργο
 
 
 


Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κατάστασης διατήρησης τεσσάρων φυτικών ειδών προτεραιότητας και δύο τύπων οικοτόπων προτεραιότητας της Κύπρου που βρίσκονται σε περιοχές του δικτύου "ΦΥΣΗ 2000", μέσα από την εγκατάσταση, παρακολούθηση και διαχείριση ενός δικτύου πέντε Μικρο-αποθεμάτων Φυτών (ΜΑΦ). Το έργο επικεντρώνεται στη λεπτομερή παρακολούθηση και αποτελεσματική διατήρηση ενός σημαντικού μέρους του πληθυσμού των φυτικών ειδών προτεραιότητας της Κύπρου *Arabis kennedyae, *Astragalus macrocarpus ssp. lefkarensis, *Centaurea akamantis, και *Ophrys kotschyi και δύο οικοτόπων προτεραιότητας: *9590 Δάση με Cedrus brevifolia (Cedrocetum brevifoliae) και *9390 Θαμνώνες και δασικές συστάδες της Quercus alnifolia. Μέχρι στιγμής, κανένα άλλο έργο LIFE δεν επικεντρώθηκε στη διατήρηση των συγκεκριμένων περιοχών/πληθυσμών των ειδών προτεραιότητας/τύπων οικοτόπων και οι απειλές οι οποίες επηρεάζουν τα συγκεκριμένα είδη/οικοτόπους δεν έχουν επαρκώς αντιμετωπιστεί.

Περισσότερα

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού