Επιστημονικές ανακοινώσεις - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Επιστημονικές ανακοινώσεις

Δραστηριότητες διάχυσης
 


  • Kadis C., Tsintides T., Christodoulou S.C., Papadopoulos M., Georghiou K., Thanos C.A., Eliades N.-G., Kounnamas C., Constantinou C., Kouzali I., Andreou M. (2012). Plant Micro-Reserves and ex-situ conservation of priority species/habitats in Cyprus. 6th European Botanic Gardens Congress: European Botanic Gardens in a Changing World. 28th May - 2nd June, Chios Island, Greece.

Περίληψη | Αναρτημένη Ανακοίνωση


  • Laguna E., Thanos C.A., Kadis C., Deltoro V. (2011). Intensively Monitored Plant Micro-Reserves (IMPMR), a new model of in situ plant conservation in the Eastern Mediterranean region. V Congreso Biologia de la Conservacion de Plantas. 28th September - 1st October, Menorca, Spain.

Περίληψη

  • Καδής Κ., Πανταζή Χ., Τσιντίδης Τ, Χριστοδούλου Χ., Θάνος Κ.A., Γεωργίου Κ., Κουνναμάς Κ., Κωνσταντίνου Κ., Ανδρέου Μ., Μαζαράκη Σ., Κουζάλη Η., Ηλιάδης Ν-Γ. (2011). Το Μικρο-Απόθεμα Φυτών (ΜΑΦ) του είδους προτεραιότητας *Centaurea akamantis: Παρακολούθηση και μέτρα διατήρησης. 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, 29 Σεπτεμβρίου - 2 Οκτωβρίου, Ρέθυμνο, Ελλάδα.

Περίληψη | Αναρτημένη Ανακοίνωση

  • Kadis C., Pantazi Chr., Tsintides T., Christodoulou S.C., Papadopoulos M., Thanos C.A., Georghiou K., Kounnamas C., Constantinou C., Andreou M., Eliades N-G. (2011). Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats. 2nd Botanical Conference in Menorca 'Islands and Plants: preservation and understanding of flora on Mediterranean islands', 26th - 30th April, Menorca, Spain.

Εργασία | Αναρτημένη Ανακοίνωση


  • Kadis C., Tsintides T., Christodoulou S.C., Papadopoulos M., Thanos C.A., Georghiou K., Kounnamas C., Constantinou C., Andreou M., Eliades N-G. (2011). Conservation of the endemic orchid of Cyprus Ophrys kotschyi. 5th International Conference of the International Biogeography Society, 7th - 11th January, Crete, Greece.

Περίληψη | Αναρτημένη Ανακοίνωση


  • Καδής Κ., Πανταζή Χ., Τσιντίδης Τ, Χριστοδούλου Χ., Θάνος Κ.A., Γεωργίου Κ., Κουνναμάς Κ., Κωνσταντίνου Κ., Ανδρέου Μ., Ηλιάδης Ν-Γ. (2010). Δημιουργία Δικτύου Μικρο-αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη διατήρηση ειδών και οικοτόπων προτεραιότητας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας «Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο», 7 - 10 Οκτωβρίου, Πάτρα, Ελλάδα.

Περίληψη | Αναρτημένη Ανακοίνωση


  • Kadis C., Pantazi Chr., Tsintides C. T., Christodoulou Ch., Thanos A.C., Georghiou K., Kounnamas C., Constantinou C., Andreou M., Eliades N-G. (2010). Establishment of a Plant Micro-reserve Network in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats. 1st International Bi-communal Conference on Biodiversity holding in Cyprus: 'TOP Biodiversity',Threats, Opportunities and Paces for Biodiversity, 3rd - 4th June, Larnaca, Cyprus.

Εργασία

  • Kadis C., Pantazi Chr., Tsintides C. T., Thanos A.C., Georghiou K., Kounnamas C., Constantinou C., Andreou M., Eliades N-G. (2010). The protection and legal status of Plant Micro-Reserves within forest areas in Cyprus. 12th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, 31st May - 2nd June, Tochni, Cyprus.

Περίληψη

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού