Πρόοδος - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Πρόοδος

 
 
 

Όλα τα Παραδοτέα του έργου βρίσκονται εδώ

Μπορείτε να βρείτε την περίληψη του έργου εδώ

28/06/2013
Τελική Ημερίδα Έργου (Final Info Day) (Δράση Δ1)

25/04/2013
Τέταρτη Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής (Δράση Ε3)

28/09/2012
Συμμετοχή στην "Βραδιά του Ερευνητή 2012"

05/06/2012
Ημέρα Περιβάλλοντος - Εκδήλωση στο Μιτσερό

30/05/2012 Φοιτητές του Δασικού Κολλεγίου στα ΜΑΦ Τριπύλου

29/05/2012
Διοργάνωση επετειακής εκδήλωσης για τα 20χρονα του προγράμματος LIFE

28/09/2012
Παρουσίαση του έργου στο '6ο European Botanic Gardens Congress: European Botanic Gardens in a Changing World' (Δράση Δ2)

27/05/2012 Συμμετοχή στο 4ο Οικολογικό Φεστιβάλ Λακατάμιας

26/04/2012
Τρίτη Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής (Δράση Ε3)

07/03/2012 Επίσκεψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης Έργου


18/01/2012
Τρίτη συνάντηση των μελών του Συμβουλίου Ενδιαφερομένων Φορέων (Δράση Ε4)

13/01/2012 Αποθήκευση Σπορομερίδων (Δράση Γ7)

31/10/2011
Διεξαγωγή Δικοινοτικής Ημερίδας με τίτλο 'Workshop on creating an island-wide network of Plant Micro-Reserves' (Δράση Δ1)

29/09/2011
Παρουσίαση του έργου στο '12ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας (Δράση Δ2)

28/09/2011
Παρουσίαση του έργου στο 'V Congreso de Biologia de Conservacion de Plantas' (Δράση Δ2)

31/09/2011
Πρώτη Έκθεση Προόδου


14/06/2011
Επίσκεψη Ειδικών στο Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών της Βουλγαρίας (Δράση Α6)

09/06/2011 Δεύτερη επίσκεψη της εκπροσώπου της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης του έργου

04/06/2011 Συμμετοχή στο 1ο Φεστιβάλ Περιβάλλοντος της 'Green Dot'

26/04/2011
Παρουσίαση του έργου στο 2ο Βοτανικό Συνέδριο στη Μινόρκα 'Islands and Plants: preservation and understanding of flora on Mediterranean islands' (Δράση Δ2)

05/04/2011 Συνάντηση Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποθέματα Φυτών (Δράση Ε5)

04/04/2011 Δεύτερη Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής (Δράση Ε3)

13/01/2011 Διεξαγωγή Συνάντησης Εργασίας Τουριστικών Πρακτόρων με θέμα ''Τουριστικές δραστηριότητες σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000: Η περίπτωση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών'' (Δράση Δ1)


13/01/2011
Δεύτερη συνάντηση των μελών του Συμβουλίου Ενδιαφερομένων Φορέων (Δράση Ε4)

07/01/2011 Παρουσίαση του έργου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο της 'International Biogeography Society' (Δράση Δ2)

20/12/2010 Ολοκλήρωση ψηφιακών χαρτών 1:500 (Δράση Α2)

01/11/2010 Εγκατάσταση μετεωρολογικών σταθμών (Δράση Γ3)

24/10/2010 Επίσκεψη Ειδικών στο Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών της Βαλένθιας και της Μινόρκας (Δράση Α6)

07/10/2010 Παρουσίαση του έργου στο 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας ''Οικολογικές διεργασίες στο χώρο και το χρόνο''(Δράση Δ2)

31/09/2010 Ολοκλήρωση Έκθεσης Έναρξης

27/07/2010 Συνάντηση εργασίας με την κοινότητα Πέγειας (Δράση Δ1)

26/07/2010 Συνάντηση εργασίας με την κοινότητα Ασγάτας (Δράση Δ1)

07/07/2010 Συνάντηση εργασίας με την κοινότητα Μιτσερού (Δράση Δ1)

28/06/2010 Συνάντηση εργασίας στο έργο BulPlantNet (Δράση Α6 και Ε5)

25/06/2010 Συνάντηση εργασίας με την κοινότητα Κάμπου (Δράση Δ1)

18/06/2010 Συνάντηση εκπροσώπων των τοπικών συνεργαζομένων φορέων του έργου στο Τμήμα Περιβάλλοντος (Δράση Ε1)

04/06/2010 Παρουσίαση του έργου στο συνέδριο "
TOP Biodiversity" (Δράση Δ2)

01/06/2010 Παρουσίαση του έργου στο συνέδριο "12th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development" (Δράση Δ2)

02/06/2010 Έναρξη Δράσης Α2 - Χαρτογράφηση οικοτόπων στα επιλεγμένα ΜΑΦ (Δράση Α2)

17/05/2010 Επίσκεψη Ειδικών στο Δίκτυο Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών της Δυτικής Κρήτης (Δράση Α6)

07/05/2010 Επίσκεψη στα εγκαίνια του Βοτανικού κήπου Τροόδους

04/05/2010 Ενημερωτική συνάντηση με τους εργαζόμενους του UNDP (Δράση Ε1)

03/05/2010 Επίσκεψη στο Δημοτικό σχολείο της κοινότητας Μιτσερού (Δράση Δ1)

13/04/2010 Πρώτη συνάντηση των μελών της Επιστημονικής Επιτροπής (Δράση Ε3)

07/04/2010 Έναρξη εργασιών πεδίου για το είδος Centaurea akamantis (ΜΑΦ4) (Δράση Α1)


10/03/2010 Έναρξη εργασιών πεδίου για το είδος Ophrys kotschyi (ΜΑΦ1) (Δράση Α1)

05/03/2010
Πρώτη συνάντηση των μελών του Συμβουλίου Ενδιαφερομένων Φορέων (Δράση Ε4)

03/03/2010 Έναρξη εργασιών πεδίου για το είδος Astragalus macrocarpus s
ubsp. lefkarensis (ΜΑΦ5) (Δράση Α1)

24/02/2010 Έναρξη εργασιών πεδίου για τα είδη
Arabis kennedyae και Cedrus brevifolia (ΜΑΦ3) (Δράση Α1)

04/02/2010 Διορισμός του Συμβουλίου Ενδιαφερομένων Φορέων (Δράση Ε4)

03/02/2010 Υπογραφή συμβολαίων μεταξύ των Εταίρων του έργου (Δράση Ε1)

18/01/2010 Σχεδιασμός του λογότυπου και έναρξη δημιουργίας της ιστοσελίδας του έργου (Δράση Δ2)

12/01/2010
Έναρξη σχεδιασμού της Βάσης Δεδομένων (Δράση Α1)

11/01/2010
Διορισμός της Επιστημονικής Επιτροπής (Δράση Ε3)

05/01/2010
Συλλογή πληροφοριών για τα είδη και οικοτόπους μελέτης (Δράση Α1)

 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού