Συναντήσεις εργασίας - Παρουσιάσεις - Establishment of a Plant Micro-reserve Netwrok in Cyprus for the Conservation of Priority Species and Habitats

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

Συναντήσεις εργασίας - Παρουσιάσεις

Δραστηριότητες διάχυσης
 

Τελική Ημερίδα Έργου

Μάιος 2012 - 20χρόνια πρόγραμμα LIFE - Διαγωνισμός Νεολαίας

Απρίλιος 2012 - 3η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής

Μάρτιος 2012 - Παρουσίαση στη συνάντηση εργασίας του
Grundtvig

Ιανουάριος 2012 - 3η Συνάντηση του Συμβουλίου των Ενδιαφερομένων Φορέων

Οκτώβριος 2011 - Δικοινοτική Ημερίδα

Απρίλιος 2011 - Συνάντηση Ευρωπαίων Εμπειρογνωμόνων για τα Μικρο-Αποθέματα Φυτών

Απρίλιος 2011 - 2η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής

Ιανουάριος 2011 - Εργαστήρι Τουρισμού

Ιανουάριος 2011 - 2η Συνάντηση του Συμβουλίου των Ενδιαφερομένων Φορέων

Ιούνιος 2010 - Παρουσίαση στη συνάντηση εργασίας των εμπειρογνωμόνων στη Βουλγαρία

Ιούνιος 2010 - Παρουσίαση της προσέγγισης των ΜΑΦ στη συνάντηση εργασίας στον Κάμπο

Ιούνιος 2010 - Παρουσίαση στο πλαίσιο της επίσκεψης των ειδικών στο Δίκτυο ΜΑΦ της Δυτικής Κρήτης

Ιούνιος 2010 - Παρουσίαση στο συνέδριο '1st International Bi-communal Conference on Biodiversity holding in Cyprus: ΤΟP Biodiversity'

Ιούνιος 2010 - Παρουσίαση στο συνέδριο '12th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development'

Μάιος 2010 - Επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο Μιτσερού

Μάιος 2010 - Ενημέρωση των Εργαζομένων στα UNDP για τους Σκοπούς του Έργου

Απρίλιος 2010 - 1η Συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής

Μάρτιος 2010 - 1η Συνάντηση του Συμβουλίου των Ενδιαφερομένων Φορέων

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού