Επικοινωνία - Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα τοπικά ενδημικά φυτά του Εθνικού Δασικού Πάρκου τροόδους

Go to content

Main menu

Επικοινωνία

 
 
 
 

Frederick Research Center
Δρ. Κώστας Καδής

Μονάδα Διατήρησης της Φύσης
Πανεπιστήμιο Frederick
Γιάννη Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα
1036, Λευκωσία, Κύπρος.

Τ. Θ. 24729, 1303 Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνο: +357 22 431 355
Τηλεομοιότυπο: + 357 22 438 234
E-mail: pre.kc@fit.ac.cy


Τμήμα Δασών
κ. Τάκης Τσιντίδης


Πρώτος Συντηρητής Δασών
Τμήμα Δασών
Λουκή Ακρίτα 26, 1414, Λευκωσία, Κύπρος.

Τηλέφωνο: +357 22 805 503
Τηλεομοιότυπο: + 357 22
805 542
E-mail:  ttsintides@fd.moa.gov.cy

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καθ. Κώστας Θάνος

Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας,
Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πανεπιστημιόπολη, 15784
, Αθήνα, Ελλάδα.

Τηλέφωνο: +30 210 7274655
Τηλεομοιότυπο: +30
210 7274656
E-mail:
cthanos@biol.uoa.gr

 
 
Back to content | Back to main menu