Παραδοτέα - Επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στα τοπικά ενδημικά φυτά του Εθνικού Δασικού Πάρκου τροόδους

Go to content

Main menu

Παραδοτέα

 

Στα πλαίσια των διαφόρων Δέσμων Εργασίας, υλοποιήθηκε αριθμός παραδοτέων, τα οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Ορισμένα από αυτά είναι διαθέσιμα για ‘κατέβασμα’.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ

DOWNLOAD

Π1

Σχέδιο Διαχείρισης Έργου

-*

Π2

Εκθέσεις Προόδου που προβλέπεται ότι θα υποβληθούν προς το ΙΠΕ

-

Π3

Ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια

1 | 2 | 3

Π4

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

-

Π5

Επιστημονική ημερίδα για παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

>>

Π6

Παρουσίαση του έργου στην ιστοσελίδα του ΑΦ

-

Π7

Παρουσίαση του έργου σε ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές και έντυπα ΜΜΕ

>>

Π8

Έκδοση ειδικού τρίπτυχου ενημερωτικού / εκπαιδευτικού εντύπου

>>

Π9

Βάση δεδομένων με στοιχεία που αφορούν τη γεωγραφική κατανομή και τη βιολογία των υπό μελέτη φυτών

-

Π10

Βάση δεδομένων με στοιχεία που αφορούν τις υφιστάμενες και προβλεπόμενες (τέλος αιώνα) κλιματικές συνθήκες στο ΕΔΠ Τροόδους

-

Π11

Ψηφιακός χάρτης που θα απεικονίζει τις θέσεις κατανομής των φυτών

>>

Π12

Δελτία καταγραφής δεδομένων με στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των πληθυσμών και των οικοτόπων των φυτών

-

Π13

Έκθεση με τα στοιχεία που αφορούν το Αναπαραγωγικό Δυναμικό και τη Σχετική Αναπαραγωγική Επιτυχία του κάθε είδους σε τρεις διαφορετικές υψομετρικές θέσεις (χαμηλότερη, μέση, ψηλότερη)

-

Π14

Σπορομερίδες των υπό μελέτη φυτών από τρεις διαφορετικές υψομετρικές θέσεις και αρχείο με στοιχεία για τη συλλογή τους

-

Π15

Έκθεση αναφορικά με το μηχανισμό διασποράς και τη δυνατότητα / ευκολία μετακίνησης των σπερμάτων σε υψηλότερα υψόμετρα

-

Π16

Έκθεση αναφορικά με τα φυτρωτικά χαρακτηριστικά των σπερμάτων καθώς και τη φυτρωτική τους συμπεριφορά σε θερμοκρασίες σημερινές και του 2080

-

Π17

Ηλεκτρονικός Χάρτης που θα παρουσιάζει την εκτίμηση για την κατανομή των τοπικών ενδημικών φυτών του Ε.Δ.Π. Τροόδους το 2080

-

Π18

Έκθεση με προτάσεις για τη διατήρηση των υπό μελέτη φυτών και την ορθολογική διαχείριση των περιοχών που τα φιλοξενούν

-

* Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας

Back to content | Back to main menu