Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη"

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού

 
 

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών "Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη" εντάσσεται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick και επιδιώκει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του τόπου ως προς τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης. Το Πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε άτομα διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, να εντρυφήσουν σε θεωρητικού και πρακτικού τύπου ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη με στόχο να καταστούν ικανοί να αναπτύξουν σχετική επιστημονική, επαγγελματική και ερευνητική δραστηριότητα.

Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που προσφέρει το πρόγραμμα μπορούν να αξιοποιηθούν μέσα στα πλαίσια τόσο της επίσημης εκπαίδευσης όσο και άλλων επαγγελματικών χώρων που μπορούν να συμβάλουν στη δια βίου εκπαίδευση των πολιτών.

 
 


Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη" απευθύνεται:

-
Σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης (Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση, καθώς και οποιαδήποτε ειδικότητα στη Μέση-Γενική, Μέση Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση), και σε όλους τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της τυπικής εκπαίδευσης.

-
Σε επαγγελματίες και στελέχη των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και των ημικρατικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στα θέματα της περιβαλλοντικής πολιτικής, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και γενικότερα της προώθησης της έννοιας και των πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης.

-
Σε επαγγελματίες και στελέχη περιβαλλοντικών κέντρων και οργανισμών, επαγγελματίες από τον ιδιωτικό τομέα, από μη-κυβερνητικούς οργανισμούς και από το χώρο των ΜΜΕ καθώς και από την τοπική αυτοδιοίκηση που ενδιαφέρονται να καταρτισθούν περαιτέρω στα θέματα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Απόψεις φοιτητών


"...υψηλό επίπεδο καθηγητών."

"...αξιόλογοι εκπαιδευτικοί/διδάσκοντες...καινοτόμο μεταπτυχιακό πρόγραμμα."

"...ενδιαφέρον θέμα... Σύνδεση προγράμματος με πραγματικές καταστάσεις της ζωής. Η επίσκεψη στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ήταν πραγματικά εποικοδομητική."

"...μπορεί να δει κανείς ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα από κοινωνική, οικονομική και πολιτική σκοπιά, πράγμα που δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε πριν ξεκινήσουμε αυτό το μεταπτυχιακό."

"...αποτελεί καινοτομία στην εκπαίδευση που προσφέρει το Frederick University, η δια βίου μάθηση, μέσω της τυπικής εκπαίδευσης, της μη τυπικής αλλά και της άτυπης εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα στο Περιβαλλοντικό Κέντρο Πεδουλά ήταν αρκετά καλό και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν και άλλες τέτοιες εξορμήσεις σε άλλα Περιβαλλοντικά Κέντρα."

Περισσότερα


 
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού