Η φτώχια στον κόσμο
 
Γενικά ΣτοιχείαΘεωρίαΟπτικοακουστικό  ΔραστηριότητεςΑξιολόγησηΠαιχνίδιαΣυνδέσεις
Τι είναι φτώχια

Αιτίες φτώχιας

Συνέπειες φτώχιας

Παιδική Φτώχεια

Πυραμίδα αναγκών

Στόχοι χιλιετίας

Φτώχια και διατροφή

Παραγκουπόλεις

Παρουσιάσεις
Παιδική φτώχια

Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχιας αποτελεί  σήμερα ένα από τα πλέον σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, τόσο σε διεθνές, όσο και σε εθνικό επίπεδο
 

Η κατάσταση στον τρίτο κόσμο

Πολλά εκατομμύρια παιδιά μεγαλώνουν σε οικογένειες και κοινότητες που έχουν καταστραφεί από ένοπλες συρράξεις. Στην υποσαχάρια Αφρική το AIDS οδήγησε σε αυξανόμενα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας, δραματική μείωση στο προσδόκιμο ζωής και εκατομμύρια ορφανά. Αυτοί δεν είναι οι μόνοι παράγοντες που υπονομεύουν την παιδική ηλικία, αλλά σίγουρα είναι μεταξύ των πιο σημαντικών, με έντονα καταστρεπτικά αποτελέσματα στις πιθανότητες επιβίωσης και ανάπτυξης ενός παιδιού. Η βλάβη που προξενούν παρατείνεται πολύ πέρα από τα παιδικά χρόνια, αυξάνοντας την πιθανότητα η επόμενη γενιά να πλήττεται από τις ίδιες απειλές.

Τα παιδιά είναι πάντοτε τα πρώτα θύματα των ένοπλων συρράξεων. Ακόμα και αν δεν σκοτωθούν ή τραυματιστούν, μπορεί να μείνουν ορφανά, να πέσουν θύματα απαγωγής ή να μείνουν με ψυχολογικά τραύματα και βαθιά θλίψη από την άμεση έκθεση στη βία, τον εκτοπισμό, τη φτώχια ή το χαμό αγαπημένων προσώπων. Αυτά που επιβιώνουν συχνά βρίσκονται σε μια μάχη άλλου είδους, ενάντια στις ασθένειες, την αναζήτηση καταφυγίου, την έλλειψη βασικών υπηρεσιών και την πείνα.

Τα παιδιά αυτά ζουν στη φτώχια και στερούνται τα δικαιώματά τους σε επιβίωση, σε υγεία και διατροφή, σε εκπαίδευση, σε συμμετοχή και σε προστασία από κακοποίηση, εκμετάλλευση και διακρίσεις. Εκατομμύρια παιδιά στερούνται σε σοβαρό βαθμό τροφή, νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής, πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες υγείας, στέγη, εκπαίδευση και πληροφόρηση.

Πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια άνθρωποι, κυρίως στη Νότια Αμερική, στην Αφρική και στην Ασία, υποφέρουν από την πείνα. Δεν έχουν πόσιμο νερό ούτε έχουν  τη στοιχειώδη φροντίδα σε θέματα υγείας και παιδείας.  Φτωχά παιδιά πηγαίνουν σε αποξηραμένους αγρούς και ψάχνουν να βρουν λίγα σπόρια για να χορτάσουν την πείνα τους. Δεν έχουν ρούχα, παπούτσια και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την καθημερινή τους ζωή. Δεν υπάρχουν νοσοκομεία, και σχολεία. Η παιδική θνησιμότητα είναι τρομακτική:, ιδιαίτερα για παιδιά κάτω του ενός έτους. Κάθε 3 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα παιδί, ή κάθε  ώρα πεθαίνουν γύρω στα 700 παιδιά, ή κάθε ημέρα πεθαίνουν γύρω στις 18 χιλιάδες παιδιά, ή κάθε χρόνο πεθαίνουν γύρω στα 6 εκατομμύρια παιδιά.

 
Η παιδική φτώχια στην Ευρώπη
 

Η αναλογία των παιδιών που ζουν στη φτώχια έχει αυξηθεί σε 17 από 24 πλούσιες χώρες του κόσμου σε σχέση με το 1990, ανακοινώνει σήμερα νέα έκθεση του κέντρου ερευνών της UNICEF.

Περίπου 19 εκατομμύρια παιδιά στην ΕΕ βιώνουν τη φτώχια. Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε φτωχές οικογένειες είναι πιο πιθανόν να παραμείνουν παγιδευμένα στη φτώχια για την υπόλοιπη ζωή τους. Ισχύει το ίδιο και για τα δικά τους παιδιά.

Τα παιδιά τα οποία βιώνουν τη φτώχια αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα σχετικά με αυτή, όπως: ανεπαρκείς συνθήκες στέγασης και υγειονομικής περίθαλψης, περιορισμένες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και έλλειψη καλών τροφίμων και ενδυμάτων.

Το ένα στα έξι παιδιά στον αναπτυγμένο κόσμο ζει σε συνθήκες φτώχιας

 

Ποσοστό παιδιών κάτω από το όριο της φτώχιας στο βιομηχανικό κόσμο

 

Ως όριο της φτώχιας ορίζεται, για τους πίνακες που ακολουθούν, το εισόδημα που βρίσκεται κάτω από το 50% του εθνικού μέσου εισοδήματος στη χώρα όπου έγιναν οι μετρήσεις.


 
Φτώχια και παιδική εργασία  
Η φτώχια συνδέεται άμεσα και με την παιδική εργασία αλλά παράλληλα και με την εκμετάλλευση των παιδιών μέσα από αυτή.
Αν και παρατηρείται ποικιλία ορισμών για την παιδική εργασία, ως τέτοια ορίζεται η δουλειά, που γίνεται από παιδιά κάτω των 15 ετών (σε μερικές αναπτυσσόμενες χώρες κάτω των 14 ετών) και η οποία επιβαρύνει ή βλάπτει τη σωματική, συναισθηματική, διανοητική, κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη ενός παιδιού. Τα παιδιά, που εργάζονται, δεν απολαμβάνουν θεμελιώδη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και φυσικά δεν λαμβάνουν μισθούς ανάλογους με αυτούς των ενηλίκων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ ο αριθμός των παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών που εργάζονται μειώθηκε, κατά 10%, και έφτασε τα 190,7 εκατομμύρια κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2004 σε παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον, ο αριθμός των παιδιών που σχετίζονται με επικίνδυνες εργασίες μειώθηκε κατά 33%. Επίσης, τα στοιχεία της UNICEF δείχνουν ότι περίπου το 70% των εργαζόμενων παιδιών εξακολουθεί να σχετίζεται με επικίνδυνες εργασίες, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Human Rights Watch περίπου το 50% σχετίζεται με πλήρη εργασία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ στην Ασία ο αριθμός των παιδιών ηλικίας κάτω των 14 ετών που εργάζονται μειώθηκε κατά 5 εκατομμύρια και έφτασε στα 122,3 κατά τη διάρκεια της περιόδου 2000-2004. Η Ασία παρουσιάζει τον μεγαλύτερο αριθμό, διότι διαθέτει τεράστιο πληθυσμό σε σχέση με τις άλλες περιοχές του πλανήτη. Στη Λατινική Αμερική παρατηρείται σημαντική πτώση κατά 12 εκατομμύρια, στα 5,7. Αντίθετα, η περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής ήταν η μοναδική που εμφάνισε αύξηση κατά 1,3 εκατομμύρια φτάνοντας στα 49,3.

  
 Αριθμός (σε εκατομμύρια) και ποσοστό παιδιών ηλικίας 5 - 14 ετών που εργάζονται
Έτος Περιοχή
Ασία
Λατινική Αμερική
Υπό Σαχάρια Αφρική
Λοιπές Περιοχές
Σύνολο
2004
122,3 – 18,8%
5,7 – 5,1%
49,3 – 26,4%
13,4 – 5,2%
190,7 – 15,8%
2000
127,3 – 19,4%
17,4 – 16,1
48 – 28,8%
18,3 – 6,8%
211 – 17,6%

Σύμφωνα με τα στοιχεία της UNICEF, το 41,4% των παιδιών ηλικίας από 7 μέχρι 14 ετών ασχολούνται μόνο με το σχολείο στην περιοχή της υποσαχάριας Αφρικής, ενώ το υπόλοιπο 58,6% αφορά σε ταυτόχρονη συμμετοχή σε σχολείο και εργασία ή αποκλειστικά σε εργασία ή μη συμμετοχή είτε σε σχολείο είτε σε εργασία. Συγκεκριμένα, το αντίστοιχο ποσοστό της αποκλειστικής συμμετοχής στο σχολείο για τα αγόρια είναι 42,8%, ενώ για τα κορίτσια είναι στο χαμηλότερο 40,1%.Για ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την παιδική εργασία πατήστε πιο κάτω

ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 
Εκθεσεις UNISEF για παιδική φτώχια

Η Κατάσταση των Παιδιών στον κόσμο

Παιδιά και φτώχια

Η παιδική φτώχια στον αναπτυγμένο κόσμο


Παιδική φτώχια στο βιομηχανικό κόσμο

Διαβάστε ακόμη
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού